شنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۶
آخرین خبرها

رویداد فرهنگی

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  پنجاه و ششم در نوبت پیشین گفتیم در آستانه ی لشکرکشی سپاهیان موسوم به سپاه شمال و سپاه جنوب که در رأس آنها سپهدار تنکابنی مئودال مستبد پیشین منطقه ی تنکابن مازندران و عامل قبلی شاهان قجر به ویژه محمد علی شاه و در رأس سپاه جنوب سران و سرداران بختیاری از جمله سردار اسعد بختیاری ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  پنجاه و پنجم در نوبت پیشین از تحولات سیاسی کشور بعد از نزدیک به یک سال صف آرایی نظامی ، مسلحانه و سرکوبگرانه ی محمدعلی شاه در تبریز و دیگر نقاط کشور و در نهایت پیدایش دو سپاه عشایری تفنگدار و رزمنده ی نیروهای مجاهدان و نفرات سوارگان و پیادگان ایلیاتی موسوم به سپاه شمال به ... ادامه مطلب »

به بهانه ی روز نیروی دریایی نیم نگاهی به زندگی و عملیات های ویژه ی زنده یاد امیر دریادار رحمان الفتی از خطه ی دلاور پرور کرمانشاه

حجت. م بخش پنجم هدف اصلی از نگارش سلسله نوشتارهایی درمورد شناسایی زنده یاد ناخدا یکم تکاور « رحمان الفتی» دلاور مردی ازخطه ی سومار منطقه ای از استان کرمانشاه آشنایی وی کردن به شهروندان کرمانشاهی است. به ناچار برای معرفی آن مرحوم ونقش موثر این تکاور درعملیات های ویژه ی دریایی ضرورت دارد تا به طور موجز به چند ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  پنجاه و سوم در نوبت قبلی بخش دیگری از پیش زمینه های جنگ خونین بین دو گروه مشروطه طلب و مستبد شهرکرمانشاه را که مردم و شهر از رهگذر نفاق ، دو دستگی و به کار بردن ابزار و آلات جنگی بسیار پریشان احوال شده و زیان دیدند از منابع عدیده نقل گردید تا بتوان در ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  پنجاه و دوم در نوبت قبلی از پیش زمینه های برخورد بین مشروطه خواهان و مستبدان کرمانشاهانی و استعفای حاج محمدرضا خان ظهیر الملک زنگنه امیرتومان از حکومت کرمانشاهان و جایگزینی میرزا علیخان ظهیرالدوله قاجار صفا علیشاه به جای او مطالبی آورده شد و مقارن با چنان وضعیت و اوضاع و احوالی ، متن فتوایی از ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  پنجاه و یکم در نوبت های گذشته پیرامون اوضاع حاکم برکشور ایران بعد از به توپ بسته شدن ساختمان مجلس شورای ملی (بهارستان) و اعاده ی حاکمیت استبدادی پیش از اعطای مشروطه که نزدیک به یک سال محمد علی شاه قاجار بدون وجود پارلمان به صورت خودکامگی تمام ، هرآنچه از رهگذر مدت زمان برقراری مشروطیت ... ادامه مطلب »

دیدار دکتر جعفری و همراهان ایشان با اردشیر کشاورز

بعد از ظهر روز شنبه بیستم آبان ماه سال جاری ، سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان کرمانشاه افتتاح گردید. در مراسم افتتاح نمایشگاه که بنا به سنت معمول چند ساله گذشته با حضور بخشی از ناشران ، صاحبان کتابفروشی ها ، مدیران موسسه های علمی و فرهنگی ، علاقه مندان و دوستداران کتاب در پارک شاهد محل دایمی نمایشگاه های استان ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  چهل و هشتم در نوبت قبلی گفتیم بعد از به توپ بسته شدن ساختمان بهارستان محل برگزاری جلسات نمایندگان مجلس دوره ی اول شورای ملی ایران به دستور محمدعلیشاه قاجار که با توپ قزاقان زیرمجموعه ی پالکونیک لیاخف قزاق روسی رییس قزاقخانه ایران از میان رفت ، مقابله ی گارد مجلس و هواخواهان مسلح حامی حکومت ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  چهل و هفتم در نوبت های قبلی از موضوع تبعید مرحوم آیت اله سید عبداله بهبهانی از رهبران طراز اول سیاسی ، مذهبی انقلاب مشروطیت به قصد عتبات عالیات مطالبی را بازگفتیم و گفته شد در خط سیر حرکت مرحوم آیت ا… بهبهانی از باغشاه تهران محل اسارت مشارالیه و اعزام شخص آیت اله و همراهان ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  چهل و ششم در نوبت پیشین بخشی از مباحث و مطالب کتاب زندگی سیاسی و اجتماعی مرحوم آیت اله بهبهانی را در دستگیری و تبعید به کرمانشاهان جهت خارج کردن مشارالیه از ایران و اعزام به عتبات عالیات به نقل از نوشته های یکی از نوادگان ایشان بازگفتیم و گفته شد در روز چهارم توقف در ... ادامه مطلب »