چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷
آخرین خبرها

رویداد فرهنگی

آشنایی با دنیای مکاتب فلسفی- ادبی جهان و مکتب اصالت کلمه از دریچه «چشم های یلدا»

ح- مولایی فر بخش شانزدهم طرفداران اصالت کلمه متعقدند: « .. از هنگامی که کلمه وارد عرصه ی هنر شد و از وسیله ی ارتباطی بودن به سمت هدف بودن فراروی کرد وپتانسیل های بالقوه ی آن به بالفعل شد ماهیت کلمه به وجود آمد که خود این ماهیت ها حاصل دیدگاه هنری و برخورد زیبایی شناسیک با جوهره ی کلماتند. [با این ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  صد و شصت و هفت درنوبت پیشین گفته شد در ارتباط با پاره ای از رخدادهای مربوط به فتنه های از پی هم شاهزاده آشوب طلب قاجار ابوالفتح میرزای سالارالدوله ،‌مطالبی در برخی کتاب ها و آثارتاریخی آمده است ، از جمله برابر متن یادداشت های کتاب خاطرات فرید الملک همدانی کارگزار امور خارجه کرمانشاهان ، ... ادامه مطلب »

آشنایی با دنیای مکاتب فلسفی- ادبی جهان و مکتب اصالت کلمه از دریچه «چشم های یلدا»

ح- مولایی فر بخش پانزدهم نویسندگان رومان فلسفی چشم های یلدا، به طور کلی اساس وجود را تابع زبان کلمه محور می دانند، زیرا معتقدند هیچ درک و فرضی بدون کلمه ممکن نخواهد شد و با تکیه به سخن کارل پوپو که گفته است: « علوم تجربی در اصل حاصل آزمایش و مشاهده نیست بلکه در درجه ی اول تابع ... ادامه مطلب »

به مناسبت سالگرد درگذشت چهره رنجور ادبیات داستانی ایران -کرمانشاه علی اشرف درویشیان

جامعه گرایی و مردم دوستی و نیز اعتقاد و اندیشه تعهد اجتماعی به مثابه کارکرد عمده هنر از جمله ادبیات است که نویسنده عمیقاً مردم مدار ومتعهد معاصر ادبیات ایران، علی اشرف درویشیان به طور یقین در همه آثارش همواره سرسپرده آن بوده است. چرا که نوشته هایش در هر نوع و قالبی صبغه پر شور اجتماعی در همه شکل ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  صد و شصت و شش درنوبت پیشین مطالبی به قلم روانشاد استاد اسفندیارخان غضنفری امرایی و به نقل از کتاب تاریخ غضنفری آورده شد که مواردی در توجیه و بیان عدم حمایت پدرش مرحوم نظرعلیخان امیراشرف امرایی حاکم لرستان شمالی یعنی محدوده ی سرزمینی طرهان ، سلسله ، دلفان و چگنی از اقدامات مرتبط با یورش ... ادامه مطلب »

دانشگاه آزاد اسلامی و سردرگمی گروهی از پذیرفته شدگان کنکور سراسری

ح- مولایی فر یکی از مقامات ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در گفتگو با مدیر مسوول و سر دبیر یکی از نشریات کرمانشاه در باب وضعیت کیفی دانشگاه آزاد استان در بخشی از بیاناتش اظهار می کند: «در ادامه ی چهار دهه فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی در دو دوره ی ۲۰ ساله … در دوره دوم حرکت به سمت کیفی ... ادامه مطلب »

تجلیل از جایگاه رفیع پدر ورزش کرمانشاه « حاج محمد تقی خسروی» صاحب قران تاریخ ورزش دیار خسروان

ح- مولایی فر بخش چهارم حاج محمدتقی خسروی پس از راه اندازی دریک اتاق نسبتاً قابل استفاده برای ورزش در کنار آشپزخانه بهداری واقع در خیابان شیرو خورشید سابق ( هلال احمر کنونی) چند وسیله ورزشی برای وزنه برداری و بدن سازی دست و پا می کند و آن محل را جهت ورزش اختصاص می دهد، خسروی در مورد وسایل ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  صد و شصت و پنج درنوبت پیشین گفتیم از میان سران و روسای عشایری و خوانین ایلات کردستان ، لرستان و کرمانشاهان ، بنا به آنچه از مستندات تاریخی مستفاد گردیده ، تنها نظرعلیخان امیراشرف امرایی حاکم لرستان شمالی از آمدن به کرمانشاه و اعلام همکاری مجدد با سالارالدوله و تعهد عزیمت به تهران همراه اردوی ... ادامه مطلب »

آشنایی با دنیای مکاتب فلسفی- ادبی جهان و مکتب اصالت کلمه از دریچه «چشم های یلدا»

ح- مولایی فر بخش سیزدهم فصل ششم رمان چشم های یلدا، نیلوفر، بامطرح کردن این سوال « وجود به چه معناست؟» به کنکاش می پردازد تابدین وسیله با موضوع اصالت وجود از نظرگاه تئوریسین مکتب کلمه گرا برسد… ابتدا وجود از نظر ارسطو را به میان میکشد از دید این فیلسوف، وجود یعنی « است» یا « هست» مثلا وقتی ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  صد و شصت و چهار سالارالدوله و تداوم فتنه های ازپی هم : پیرو هرآنچه درمباحث پیشین گفته شد،‌سردار یارمحمدخان کرمانشاهی ، بدان صورت که تشریح شد از دامی که دولت بختیاری دولت مشروطه و یا دولت مرزی برسرراهش نهاده بود تا به دست نیروهای طرفدار سالارالدوله کشته شود، چنان که دوست و برادر خوانده اش ... ادامه مطلب »