شنبه , ۲۳ آذر ۱۳۹۸
آخرین خبرها

رویداد فرهنگی

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  شصت و هفتم در نوبت های پیشین از وجود ، بروز و ایجاد دودستگی و چند دستگی بین رجال ، سران و خوانین و سرداران عشایری و بزرگان شهری و جامعه ی روحانیت کرمانشاهان و بروز نفاق و درگیری های مسلحانه و در نتیجه محصول موضوع که دربرگیرنده ی خسارت های جانی و مالی فراوان بوده ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  شصت و ششم در نوبت قبلی مستند به یادداشت های فرید الملک کارگزار امور خارجه کرمانشاهان گفتیم در پی نقار ، زد و خورد ، تحصن و فرار برادران معین الرعایا از ساختمان کنسولگری انگلیس و شهر کرمانشاه که نتیجه ی دسته بندی و انجام خشونت های سخت مسلحانه بین هواداران آیت اله آقا سید کمال ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  شصت و پنجم در نوبت پیشین گفتیم در ادامه ی تنش ها و ناهنجاری های داخلی در شهر کرمانشاه در ایام نزدیک به یک ساله ی موصوف به استبداد صغیر و در حکومت محمد حسین خان اعظم الدوله نایب الحکومه ی کرمانشاهان که در نبود حاکم از امور کفالت می کرده است و همچنین حکومت میرزاعلیخان ... ادامه مطلب »

سید یعقوب مایشتی «ماهیدشتی» به قلم استاد منوچهر پروینی

شاعران بومی با گویش های خاص منطقه خویش، زمزمه هایی را از خود به یادگار گذاشته اند که درنوع خود کم نظیراست. دراین میان زبان کُردی با گویش های مختلف خود از جایگاهی ویژه برخوردار است. مناجات نامه ها و مضامین عمیق عرفانی در اندیشه و شعر شاعران این منطقه نشان دهنده اطلاع و آشنایی آنان با عرفان و ادبیات ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  شصت و چهارم در نوبت قبلی از ورود سوار و تفنگدار عشایر کلیایی به کرمانشاه ، اتراق در تاق بستان و ورود اکبرخان معاون الرعایا برادر حسین خان معین الرعایا به شهر کرمانشاه و تحصن در محل تلگرافخانه شهر جهت دست یازی به خواسته های اعلام شده سران کلیایی که به حمایت از برادران معینی در ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  شصت و سوم در نوبت قبلی مستند به گزارش های کتاب آبی اسناد وزارت امور خارجه انگلیس و مطالب یادداشت های خاطرات فرید الملک همدانی کارگزار امور خارجه کرمانشاهان و دیگر آثار مکتوب تاریخی مواردی از وقایع سال ۱۳۲۷ هجری قمری برابر با ۱۲۸۸ خورشیدی در کشور و کرمانشاهان را متذکر شدیم و اینک سرخط پاره ... ادامه مطلب »

نگاهی به کتاب « اندرزهای فردوسی» تالیف استاد صمد امیریان از شاهنامه پژوهان کرمانشاه

ح- مولایی فر بخش پنجم دراین جُستار از گرامی نامه فردوسی، فضیلت « دادو دادگری» را در کتاب « اندرزهای فردوسی» تالیف استاد صمد امیریان پیگیر می شویم. اما پیش از پرداختن به این امر، از کتاب « واژه نامک» تالیف « عبدالحسین نوشین» معنی ومفهوم واژه «داد» را جستجو می کنیم: «۱- به معنی عدل، عدالت ۲- راست ودرست ، ... ادامه مطلب »

مهدی رئوفی بنیانگذار اولین باشگاه ورزشی عمومی درکرمانشاه

نادر تقی زاده بخش چهارم و پایانی در سال ۱۳۴۲ پس از تغییرات حاصله در تقسیمات کشوری ایلام از استان کرمانشاه منفک گردید شادروان مهدی رئوفی با سمت فرماندار کل ایلام و پشتکوه راهی آن دیار گردید از خدمات وی می توان از ساماندهی شهر مهران و اسکان دادن چادرنشینان آن منطقه و پیشنهاد طرح تونل ( آزادی) در مسیر ... ادامه مطلب »

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

نوشته اردشیر کشاورز بخش  شصت و دوم در نوبت پیشین از نزدیک شدن سپاهیان شمال و جنوب مرکب از مجاهدان قفقازی ، گیلانی ، مازندرانی ، ارمنی و مسلمان در سپاه شمال و نیروهای داوطلب ملی و عشایر بختیاری در سپاه جنوب به فرماندهی محمدولیخان سپهدار تنکابنی و حاج علی قلیخان سردار اسعد بختیاری ، برادران و پسرعموهایش از جمله ... ادامه مطلب »

نگاهی به کتاب « اندرزهای فردوسی» تالیف استاد صمد امیریان از شاهنامه پژوهان کرمانشاه

ح- مولایی فر بخش چهارم استاد صمد امیریان در کتاب ارزشمند « چهل جستار» به استناد ابیاتی از شاهنامه دیدگاه فردوسی را در مورد خرد چنین تفسیر می کند: « درشاهنامه معیار ارزش ها خرد است عقل، خرد، دانش و علم در این گرامی نامه بر همه چیز ترجیح داده شده است به گونه ای که بیش از پانصد بار ... ادامه مطلب »