یادداشتی از «هادی نوروزی» ابقا مشروط شهردار عاقلانه ترین انتخاب شورا در شرایط موجود


4

حدود یک ماه است که حواشی انتخاب شهردار جدید یا ابقای شهردار فعلی به بحث اصلی محافل سیاسی
رسانه ای استان تبدیل شده و گویا روند تعیین تکلیف شهردار کرمانشاه توسط اعضای شورای شهر، پس از دو جلسه بی نتیجه، همچنان ادامه دارد.
در این مدت بحث های بسیاری در مورد گزینه های جدید شهرداری کرمانشاه و از آن مهمتر تاکیدات محافل و
رسانه ها بر ابقای شهردار فعلی مطرح شده است و از این محافل چنین به گوش می رسد که گویا شورای پنجم کرمانشاه به دو گروه اقلیت و اکثریت ۵ و ۶ نفره تبدیل شده که اکثریت آن به دنبال انتصاب شهردار جدید و اقلیت به دنبال ابقای شهردار فعلی هستند.
در این بین رسانه های استان در اقدامی هماهنگ و همسو شروع به حمایت بی قید و شرط از شهردار فعلی کرده اند که در جای خود قابل بحث است!
همچنین بازار شایعات و نظرسنجی های فضای مجازی برای به کرسی نشاندن مقبولیت گزینه های جدید شهرداری کرمانشاه نیز جالب توجه است!!
اما فارغ از این مسایل اگر بخواهیم نگاهی عمیق تر به کرمانشاه و مشکلات حوزه شهری اش بیاندازیم، می بینیم که نه شهردار فعلی عملکرد جالبی داشته و نه شهرداران پیشین (که اکنون از آنها به عنوان گزینه های شهرداری کرمانشاه یاد می شود) و می بینیم که مشکلات این دیار بسیار عمیق تر و ساختاری تر از آنی هستند که بتوان با یک شهردار جدید آنها را حل و فصل کرد.
با این اوصاف اگر شورای پنجم اقدام به برکناری شهردار فعلی کرده و دست به انتخاب شهردار جدیدی بزند در واقع فقط نوک پیکان حملات رسانه ای را به جان خریده است. چون هیچ شهردار جدیدی با این اوضاع مالی نامناسب شهرداری قادر به انجام هیچ برنامه خاصی نخواهد شد و از آنجایی که اغلب رسانه های استان حامی شهردار فعلی هستند، طبیعتا در روند کار خود با مشکلات بسیاری نیز همراه خواهد شد.
اما این بدان معنا نیست که شهردار فعلی تصور کند که بهترین گزینه ممکن برای تصدی این سمت در دیار کرمانشاه بوده و هست!!
با این اوصاف تصور نگارنده بر این است که اگر شورای جدید فرصتی درحد ۶ ماه تا یکسال به شهردار فعلی دهد و اجالتا او را (البته به صورت مشروط) ابقا کند، عاقلانه ترین کار ممکن را انجام داده است.
و شرط ابقا شهردار فعلی آن باشد که قابلیت های خود را نشان داده و برنامه هایش را در این مدت به مرحله اجرا درآورد.
یادداشت از هادی نوروزی