مريم هاشمي به مسابقات جهاني روسيه مي رود


8

اعضاي تیم ملی ووشو اعزامی به روسیه مشخص شدند و در اين ميان نام مریم هاشمی بانوی قهرمان ووشو کار کرمانشاهی نيز به چشم مي خورد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه ، ترکیب تیم ملی ووشوی ساندا و تالوی کشورمان به منظور حضور در رقابت های قهرمانی ووشو بزرگسالان جهان در روسیه مشخص شده است.
مريم هاشمي در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم ، نماينده کرمانشاه در اين رقابت ها خواهد بود.