مدیرعامل قطار شهری کرمانشاه: آسیبی به تأسیسات و تونل قطار شهری کرمانشاه وارد نشده است


5827461_864

مدیر عامل سازمان قطار شهری کرمانشاه
در پی وقوع زلزله در استان کرمانشاه گفت:
به هیچ یک از تاسیسات، سازه ها و تونل قطار شهری کرمانشاه آسیبی وارد نشده است.
به گزارش باختر و به نقل از ایسنا، سعید سلیم ساسانی
در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع
زلزله شدید یکشنبه شب در استان
کرمانشاه خوشبختانه هیچگونه خسارتی
به تاسیسات، سازه ها، تونل های در حال
ساخت و عرشه احداث شده قطار شهری
کرمانشاه وارد نشد.
وی افزود: به محض وقوع زلزله تمامی نیروها، پرسنل و ماشین آلات به حالت آماده باش
کامل در آمدند و شیفت شب برای جلوگیری از بروز حادثه احتمالی تعطیل شد.
ساسانی تصریح کرد: از صبح روز بعد از زلزله
با بررسی تمام تاسیسات و تونل ها و اطمینان
از عدم بروز خسارت کار روزانه روند طبیعی خود را آغاز کرد و هم اکنون در جبهه های مختلف کار
در حال انجام است.