فتاح پور در اردوی تیم ملی اسلالوم


از سوی فدراسیون قایقرانی اسامی اردونشینان دومین دوره اردوی اسلالوم آقایان اعلام شد.
به گزارش خبرنگار باختر ، در این اردو که در رودخانه هراز برگزار می شود از کرمانشاه امیرمحمد فتاح پور حضور دارد.
میزبان این اردو هیأت قایقرانی آمل می باشد.
فتاح پور در اولین دوره اردوی تیم ملی اسلالوم نیز حضور داشت و از نفرات آماده تیم ملی به شمار می آمد
و همین موضوع موجب دعوت دوباره اش به دومین مرحله از این اردو گردید.