سرمقاله / آيا مطالبات مردم صرفا اقتصادي است؟!


هادي نوروزي

هادی نوروزی – سردبیر

مدتي است كه در نقاط مختلف كشور صداي اعتراضات مردمي بلند شده و تجمعات اعتراضي نيز برپا مي شود كه البته در اين ميان عده اي فرصت طلب و فريب خورده دشمنان اين مرز و بوم، فرصت را غنيمت شمرده و با ايجاد آشوب و اغتشاش به تخريب اموال عمومي و سلب آرامش مردم مي پردازند. اما واقعيت ماجرا چيست؟ آنچه كه از رسانه ها به گوش مي رسد اين است كه مردم عمدتا دغدغه گراني و بيكاري دارند در حالي كه به نظر مي رسد اين همه ماجرا نيست چرا كه رييس جمهور در جمع مسوولان وزارت اقتصاد گوشه‌اي ديگر از اين ماجرا را شرح داده و مي‌گويد: «محدود شدن خواست مردم به اقتصاد، آدرس غلط و توهین به مردم است. در این حوادث یک موضوع اساسی وجود داشت که با کمال تأسف در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها، دیده نشده و بیشتر به دنبال مسایل جزیی و فرعی بودند و معتقدم توجه به آن موضوع اساسی می‌تواند، آرامش و امنیت بوجود آورد. مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، فاصله ما مسوولان با نسل جوان است. آن طوری که ما فکر می‌کنیم، با آنچه که جوانان فکر می‌کنند، متفاوت است. نگاه جوانان به دنیا و زندگی با نگاه ما فرق می‌کند. ما می‌خواهیم دو نسل بعد از ما، آنطور که ما می‌پسندیم زندگی کنند، در حالی که نمی‌توان برای آنها تعیین تکلیف کرده و یک نوع سبک زندگی برایشان مشخص کرد و گفت که مسیر همین است که ما می‌گوییم! بعضی‌ها تصور می‌کنند که مردم فقط پول و اقتصاد می‌خواهند، اما آیا کسی حاضر است ماهیانه پول قابل توجهی بگيرد، اما شبکه مجازی کاملاً مسدود باشد و یا در رفت و آمد به بیرون ازخانه با محدودیت مواجه بوده و حتی حق حرف زدن نداشته باشد. مگر می‌شود آزادی و زندگی مردم را با پول خریداری کرد، چرا عده‌ای آدرس غلط می‌دهند و این توهین به مردم است.»