سرمقاله / «سهام عدالت» هياهو براي هيچ!


هادي نوروزي

هادی نوروزی – سردبیر

بيش از يك دهه از مطرح شدن طرح سهام عدالت مي‌گذرد و هنوز مردم به صورت واقعی نتوانسته‌اند عایدی خاصی از این سهام عدالت داشته باشند. تا اینکه امسال بعد از ۱۱ سال، قرار شد سود سهام عدالت در اختیار مشمولان قرار گیرد.
در ابتدا مسوولین مربوطه قول واریز سود را موکول کردند به اوایل شهریورماه که از همان ابتدا هر چندروز یکبار با رسانه‌ها مصاحبه می کردند که در «چند روز آینده» این سود به حساب سهامداران واریز می شود. اما شهریور گذشت، مهر، آبان و آذر هم فرا رسید و خبری نشد كه البته در چند روز اخير شخص رييس جمهور دستور واريز سود سهام عدالت از تاريخ 18 دي ماه را صادر كرد. در خصوص نرخ سود پرداختي به سهامداران عدالت نيز
صحبت هاي ضد و نقيض بسياري در رسانه ها مطرح شد كه از 450 هزار تومان سود به 150 هزار تومان و در نهايت رييس جمهور از واريز فقط 50 هزار تومان خبر داد!! مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه نيز در خصوص تعداد دارندگان سهام عدالت در استان گفته است: «حدود یک میلیون و 470 هزار نفر در کرمانشاه مشمول دریافت سود سهام عدالت هستند و پرداخت سود به این افراد از (19 دی) آغاز شده است». او گفته است: «سود سهام عدالت برای افرادی که سهام آنها کامل و یک میلیون تومان است از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، 150 هزار تومان خواهد بود که در سه مرحله (هر مرحله 50 هزار تومان) واریز می‌شود. برای سایر افراد نیز که سهام عدالت آنها حدود 470 هزار تومان است و هنوز تکمیل نشده این سود حدود 75 هزار تومان محاسبه شده و در سه نوبت (هر نوبت 25 هزار تومان) واریز خواهد شد.» خلاصه پس از 11 سال قرار شده كه 25 هزار تومان به حساب دارندگان سهام عدالت واريز شود كه اينجاست بايد گفت: «سهام عدالت، هياهو براي هيچ!»