علی مظاهری در تورنمنت بین المللی بلغارستان


اردوی تیم ملی بوکس ایران قرار است طی روزهای شانزدهم لغایت بیست و دوم بهمن ماه درکشور بلغارستان برگزار شود.
دراین اردوی 7 روزه علی مظاهری قهرمان کرمانشاهی بوکس آسیا به عنوان مربی حضوردارد و به تمرینات بوکسورها نظارت می کند.
همچنین دراین اردو نمایندگان بیش از 10 کشور جهان
حضوردارند و پس از آن به مدت یک هفته مسابقات بوکس بین المللی بلغارستان برگزار می شود.