دو کشتی گیر و یک مربی خاطی جریمه شدند


رأی کمیته استیناف هیات کشتی استان کرمانشاه در مورد دو کشتی گیر و یک مربی خاطی اعلام و به ایشان ابلاغ شد .
روابط عمومی هیات کشتی استان کرمانشاه در این باره
گفت : احکام صادره توسط کمیته استیناف در پی فرجام خواهی ایشان به رأی کمیته انظباطی هیات کشتی صادر شد و احکام کمیته استیناف قطعی ولازم الاجراست.
براساس رأی کمیته استیناف :
1_ آقای نوید عزیزی به خاطر حاضر نشدن و امتناع از
کشتی گرفتن برابر با ماده 15 و 16 آئین نامه انضباطی
به پرداخت 500هزار تومان و محرومیت از حضوردر مسابقات تا آخر سال جاری محکوم گردید.
2_ آقای پوریا جمشیدی کشتی گیر وزن 57 کیلوگرم آزاد با استنادبه مادتین 8 و 9 آئین نامه انضباطی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران به مدت یکسال تعلیق می گردد و در صورت ارتکاب اعمال خلاف قوانین کشتی ، مجازات تعلیقی نیز به مرحله اجرا گذاشته خواهدشد.
3_مربی کشتی آزاد . این مربی به استناد مادتین 8 و 9 آئین نامه انضباطی فدارسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران به مدت یکسال تعلیق و به پرداخت یک میلیون و پانصدهزارتومان محکوم گردید.که در صورت ارتکاب مجدد به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .