سرپرست منطقه حفاظت شده بیستون خبر داد:کشف و ضبط دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز از متخلفین در منطقه بیستون


سرپرست منطقه حفاظت شده بیستون از کشف و ضبط دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز از متخلفین در منطقه بیستون خبر داد.
به گزارش باختر ، شاهو منصوری در گفتگو با مهر، اظهار داشت: دو قبضه سلاح شکاری از متخلفین شکار و صید غیر مجاز کشف و ضبط شد.
وی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست منطقه چالابه و چروبر هنگام گشت و کنترل در ارتفاعات منطقه موفق به کشف و ضبط دو قبضه سلاح شکاری از متخلفین شکار غیر مجاز شدند.
سرپرست منطقه حفاظت شده بیستون افزود : این متخلفین پس از تعقیب و گریز فراوان چند ساعته با تلاش مأمورین محیط زیست دستگیر شدند.
منصوری گفت: از متخلفین ۲ قبضه سلاح
ساچمه زنی و تعداد ۱۷تیر فشنگ کشف و ضبط گردید.
سرپرست منطقه حفاظت شده بیستون گفت : پرونده متخلفین مذکور جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.