«مولاژ» آثار تاریخی بیستون ساخته می‌شود


مدیرپایگاه جهانی بیستون از صرف شش میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی مجموعه تاریخی بیستون خبر داد.
به گزارش باختر، حسین راعی درگفت و گو با ایسنا، از ساخت مولاژ آثار تاریخی بیستون خبر داد و اظهار کرد: کتیبه داریوش، مجسمه هرکول، نقش گودرز و وقف نامه شیخ علی زنگنه ازجمله آثاری هستند که مولاژ آنها ساخته خواهد شد.
وی تصریح کرد: مولاژ این آثار توسط یک شرکت آلمانی ساخته می شود و در سالن معرفی مجموعه بیستون نصب خواهند شد. مدیر پایگاه جهانی بیستون تصریح کرد: همچنین 10 دوربین برای دیدن آثار توسط گردشگران در محوطه نصب
می شود. وی ادامه داد: فاز دوم نورپردازی آثار نیز با هزینه یک میلیارد و 800 میلیون تومان بزودی آغاز خواهد شد. راعی تاکید کرد: علاوه براین، فاز نخست تاسیسات برق مجموعه با اعتبار دومیلیارد تومان اجرا می شود. وی ساخت و راه اندازی سالن معرفی و نمایش، گیت ورودی، بلیط الکترونیک و
سرویس های بهداشتی را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در مجموعه تاریخی بیستون انجام خواهد گرفت.
مدیرپایگاه جهانی بیستون یادآورشد: مجموعه این اقدامات با اعتبار شش میلیارد تومان تا تیرماه سال 97 به اتمام خواهند رسید.