خبر خوش رئیس شورا برای مردم کرمانشاه ؛تبصره 3 قبض آب حذف شد


n82644062-71829317-300x231

رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه از حذف تبصره 3 قبض آب و فاضلاب شهری خبر داد.
رسول آزادی در گفتگو با خبرنگار باختر اظهار داشت : پس از برگزاری جلسات مکرر درخصوص موضوع تبصره 3 قبض آب و فاضلاب شهری ، نهایتاً اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه به این جمع بندی رسیدند که به دلایل مختلف ، این تبصره بایستی از قبوض آب و فاضلاب مشترکین شهر کرمانشاه حذف گردد.
وی ادامه داد : شرکت آب و فاضلاب زیرمجموعه وزارت نیروست و از بودجه دولتی استفاده می کند ، لذا برای انجام هرگونه پروژه ، همچون نوسازی شبکه آب و فاضلاب شهری باید از بودجه دولتی استفاده نمایدنه اینکه دست در جیب مردم کند.
وی همچنین یادآور شد : از سویی دیگر با توجه به درآمد پایین مردم و رتبه اول بیکاری استان کرمانشاه در سطح کشور و همچنین با توجه به حماسه آفرینی هایمردم شریف کرمانشاه در طول جنگ 8 سال دفاع مقدسو اینکه همگی در واقع ایثارگر محسوب می شوند ،لذا دریافت چنین مبالغی تحت عنوان تبصره 3 از این مردم دور از انصاف و عدالت می باشد ، لذا نظر همه اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه بر حذفتبصره 3 از فیش های آب و فاضلاب است .
گفتني است: مطابق موضوع تبصره (۳) ماده واحدهقانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب دربخش آب بهاء جهت توسعه طرح های فاضلاب و بازسازیشبکه های آب شهری به شرکت آب و فاضلاب اجازهداده می شود مبالغی علاوه بر مبالغ تصویبی کشوری از شهروندان هر شهر در بخش خانگی و غیرخانگی با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای شهر و متعاقباً تایید وزیر نیرو به عنوان مشارکت در امر توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری اخذ شود.