رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه: «تجهیزات» دانشگاه‌ها باید توسعه یابد


دکتر اعلمی

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: توسعه تجهیزات یکی از دغدغه‌های دانشگاه‌ها است.
به گزارش باختر و به نقل از ایسنا ، محمدابراهیم اعلمی آل آقا در نشست معاون عمرانی استانداری کرمانشاه و نماینده مردم اسلام آبادغرب ودالاهو با مسوولین دانشگاه رازی، بر لزوم توسعه همزمان کیفی و کمی آموزش عالی در کشور تاکید کرد و افزود: دانشگاه ها انتظار توسعه تجهیزات خود را دارند و به عنوان یک دغدغه آن را مطرح می کنند.
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: بیش از 100 هزار دانشجوی دکتری داریم که باید از این ظرفیت با فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز برای آنان، جهت توسعه کشور
استفاده کنیم.
وی در ادامه به مهمترین پروژه های عمرانی دانشگاه رازی طی چند سال گذشته اشاره کردو گفت: طی سه سال گذشته قریب به 100 میلیارد تومان پروژه عمرانی در این دانشگاه اجرا شده است.
علمی آل آقا اضافه کرد : طی این مدت63 هزار متر مربع به سطح زیربنایی دانشگاهافزوده شده است.
وی خاطرنشان کرد: اعتبارات عمرانی دانشگاه رازی در دو سال گذشته مطلوب بوده است.
وی همچنین با انتقاد از تبعیض در حقوق و مزایای اساتید، افزود: این موضوع به دغدغه ای برای اساتید ما تبدیل شده است.