جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین خبرها

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

image_print

نوشته اردشیر کشاورز

بخش  هشتاد و دوم

در نوبت های پیشین ، همچنین از عقبه ی اقدام نامساعد دولت مرکزی و اعطای اختیارات تام و تمام به
نظام السلطنه مافی والی و حکمران کرمانشاهان و دستگیری و بگیر و ببند و صدور احکام تند و شداد و غلاظ
علیه مشروطه خواهان کرمانشاهی توسط نظام السلطنه وتوقیف و اعزام محمد حسین خان اعظم الدوله و فرزندش علی خان سردار اجلال ، امیرکل بعدی یا علی اعظم
زنگنه ، استاندار استان پنجم ، بعد از وقایع سوم شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی مطالبی گفته شد و گفتیم اعظم الدوله
و فرزندش و بخشی از هواداران او پس از اعزام به تهران ،
در حالیکه زنجیر برگردن آنان نهاده بودند ، به زندان باغ شاه
تهران تحویل داده شدند.
اوایل کار حبس زمزمه هایی شایع شده بود که به زودی گروهی از زندانیان به چوبه ی دار سپرده می شوند ،
خبر دستگیری و توقیف اعظم الدوله که به حاج محمدرضا خان ظهیرالملک زنگنه در کربلا مقیم بود
می رسد ، چاره ی کار را در توسل و استمداد از مرحوم آیت اله خراسانی مرجع تقلید شیعیان که در سامرا می زیست ، دانسته و با تشرف حضوری نزد مرحوم آخوند خراسانی که شخصیتی مردمی ، بسیار متقی و پرهیزکار ، روشن ، پارسای و معتقد به مبانی و مشروعیت مردم بود و همچنین رابطه ی بسیار نزدیک ،
گرم و صمیمی با سران و سرداران و خوانین عشایر کرمانشاهان از جمله مرحوم ظهیرالملک زنگنه ، داوودخان سردار مظفر کلهر ، شیرمحمدخان صمصام الممالک
سنجابی داشت ، موضوع دستگیری فرزندان و یاوران خود را توسط نظام السلطنه که گناهی جز وفاداری به مشروطه نداشتند ، به عرض مرحوم آخوند رسانید و او نیز مراتب را به مرحوم علیرضا خان قاجار عضدالملک ،
نایب السلطنه احمدشاه ، رییس العشایر و مُهردار قاجار
و سلطنت قاجاریه اعلام ودرنهایت با توجه به اینکه هیأت حاکمه ازمسافرت و بازگشت ظهیرالملک زنگنه به کشور ایران جلوگیری کرده و مانع تراشی های بسیاری
را معمول می داشتند ، اما نایب السلطنه مجوز بازگشت ظهیرالملک را به ایران صادر ،مشروط براینکه در بازگشت
به کرمانشاه ورود نکرده و داخل شهر کرمانشاه نشود ، چرا که بیم از آن می رفت طرفداران ظهیرالملک علیه نظام السلطنه اقداماتی به عمل آورند.
ظهیرالملک زنگنه با ورود به تهران در خانه ی عضدالملک نایب السلطنه منزل کرده و اما توقفش در تهران طولی نکشیده و شاهد مرگ عضدالملک
می گردد و سپس در خانه ی مرحوم میرزا حسن خان
مستوفی الممالک رییس الوزراء اقامت می گزیند ،
ولیکن با گذشت چند مدتی و بدون اینکه شاهد استخلاص فرزندانش از حبس باشد در سنین بالای عمر در تهران درمی گذرد. (۱)
در کتاب خاطرات فریدالملک ، خبر مرگ ظهیرالملک به این صورت آمده است :
« دوشنبه ۲۵ ذیقعده ۱۳۲۸ ـ خبر فوت ظهیرالملک رسید (ظاهراً در تهران ) » (۲) . به هر صورت و چنان که
در مباحث پیشین گفته شد ، پس لرزه های خبر دستگیری و اعزام و توقیف اعظم الدوله به صورت مکاتبه همچنان تداوم داشته و از جمله مرحوم آقا محمد مهدی مجتهد رییس انجمن ولایتی کرمانشاهان طی مکتوبی و به این صورت مواردی را اعلام داشته که از پی آورده می شود :
« سند شماره ۸۹- موضوع : رهنمود آیت اله آقا محمد مهدی کرمانشاهانی به مجلس شورای ملی ، تأیید روش اعتدالیون و تقاضای تعدیل جرم اعظم الدوله و فخیم السلطنه و … تاریخ دوازدهم صفر ۱۳۲۸ قمری ـ
مُهر ـ محمد مهدی ـ ۱۲ شهر صفرالخیر ۱۳۲۸ ـ توسط وکلای محترم کرمانشاهان .
خدمت نمایندگان ملت محترم ، دارالشورای کبری شیدا… الطافه ، معروض می دارد تمام اهل بلد می دانند که شخصی بوده ام منزوی و به هیچ شغلی دخالت نمی کردم ، تا وقت حرکت ایرانیان به جهت مطالبه حقوق خود از عرق وطن دوستی ، چهار سال است کمر همت بسته و خدمت به وطن خود نموده و به اندازه ی
شنوایی نصیحت نموده و دفع مفاسد کرده و طالب نمایش و به جهت تحسین و قدردانی نکرده ، وظیفه انسانیت و اسلامیت خود را چنین دانسته که خدمت به خلق کنم.
اگر هم مصائب و صدماتی رسیده است ، اشکوبثی و حزنی الی ا… ـ از آن جایی که همیشه خیر وطن خود ایران را خواسته و خصوصاً در اصلاحات امور کرمانشاهان وطن مألوف جدّی بلیغ داشته ، این خیرخواهی را پیشنهاد وکلای محترم ملت می نمایم و کلام صدق اثر خاص دارد و … اگر کسی خلاصی نمود به هر اندازه کمتر که ممکن شود مجازاتش کنند ،
چون مقصود رفع شرّ شریر است ، مثلاً اگر کسی در محلی مفسد است او را تبعید کنند و در جای دیگر با عزت نگاه دارند یا سلب شئونات (شئون درست است) نمایند که تمام ایرانیان امیدوار شوند نه با فضاحت و اشدّ عداوت رفتار کنند.
در خصوص گرفتاری اعظم الدوله و سردار اجلال و سایرین از اهل کرمانشاهان اگر بنا باشد مفسدین را قتل (قلع) و قمع نمایند ، به قول حضرت اجل آقای نظام السلطنه دام اقباله ، مفسد بی شمار است و اگر مقصود پیشه ی این اشخاص است گمان چنان است که واقع شده و کسی با وجود بودن افواج و حکومت کافی قدرت بر حرکت خلاف ندارد .
خوب است تمام فامیل آنها را امیدوار نموده و ملاحظه میزان امور را فرموده ، به اشتباه با متعرضین عمل نشود که اغلب عرایض این بلد به جهت تشفی نفس است ، محض خیرخواهی و وطن پروری رأی خود را معروض داشته ، البته وکلای محترم هم عقیده و تلگرافی به جهت آسایش و امنیت بلد خواهند فرمود ، زیاده تصدیع نمی دهد ـ الاحقر محمد مهدی » (۳)
متن این تلگراف یکی از فرازهای شخصیتی مرحوم آقا محمد مهدی مجتهد در جهت وساطت وضعیت مرحوم اعظم الدوله می تواند باشد که خواهان پیشگیری از زیاده روی ها و هتک حرمت از شخصیت افرادی است که دارای پیشینه ی قوی خانوادگی ، اجتماعی ، سیاسی
و محلی از جمله خاندان دیوان سالار زنگنه و به نحوی که
پیش تر هم گفته شده است ، انجمن ولایتی کرمانشاهان
از نظام السلطنه خواسته بود ، استنطاق دستگیر شدگان ،
اعظم الدوله و دیگر محبوسین در کرمانشاه باشد.
منتهای مراتب وزیرداخله حاج علی قلیخان سردار اسعد بختیاری دستور اکید بر اعزام محبوسین با قید نام اعظم الدوله به حکومت کرمانشاهان ابلاغ کرده بودند .
پیش از آوردن سند پاسخ نظام السلطنه به مرحوم آقا محمد مهدی مجتهد به انعکاس جوابیه ی نظام السلطنه
به آیت اله زاده خراسانی فرزند مرحوم آخوند خراسانی در همین راستا می پردازیم :
« سند شماره ۹۱ ـ موضوع جوابیه ی نظام السلطنه به آیت اله زاده خراسانی درباره ی علت دستگیری
اعظم الدوله و فخیم السلطنه (شهدای بعدی مشروطیت در کرمانشاه ) توسط حکمران نامبرده ـ تاریخ سوم
ربیع الثانی ۱۳۲۸ قمری ـ مهر نظام السلطنه ـ ۳ ربیع الثانی
۱۳۲۸ ـ قصر ـ جواب ۲۵ ـ خدمت ذی شرافت حضرت مستطاب شریعتمدار حجت الاسلام آقای آیت اله زاده دامت برکاته ، تلگراف مبارک زیارت گردید . در باب تظلم عیالات جناب ظهیرالملک ، مراتب از قراری است که عرض می شود :
مدتهاست که مردم از دست ظهیرالملک و اعظم الدوله و پسرش به عدلیه تشکّی می کنند و فخیم السلطنه در عدلیه ، به دیونیت اقرار و چون در پرداخت طلب مردم مماطله می کرد ، به موجب قانون عدلیه حکم صادر شد دو قسمتی از مالیه آنها توقیف شود ، لذا چند رأس اسب و یک درشکه آنها را اداره نظمیه توقیف و
فخیم السلطنه نسبت به پرداخت طلب طلبکار مجبور ضامن داد ، دو یک ماهه بپردازد .
بعد از سپردن ضامن اسب ها و درشکه از توقیف خارج و به تصرفشان داده شد . این که معروض داشته
کالسکه خانه ی آنها را خراب کرده اند ، خلاف محض
است ، مستدعیم مراتب را به عرض حضور مبارک حضرت آیت اله تعالی فی الارضین متع ا… المسلمین به طول بقائه برسانید.
انشاء ا… امیدوارم مادامی که بنده دراین مملکت هستم ،
امری که خلاف عدل و انصاف باشد رو ندهد …
نظام السلطنه » (۴)
در پاسخ به حاکم و بهایی که به احکام عدلیه دراین مکتوب داده است و به نحوی که پیشتر هم گفته شده به نقل از مرحوم معتمدی می خوانیم :
نظام السلطنه حتی با عدلیه هم که تازه درکرمانشاه به ریاست شخصی به نام لسان الدوله (لسان السلطنه ) مرد لایق و مقتدر و عضویت محمد جوادخان صمصام الدوله
ابوالحسن خان زنگنه و امین الشریعه تشکیل شده بود ،
سخت مخالف و معتقد بود :
شکات ( شکایت کنندگان ـ شاکیان ) باید تظلمات خود را نزد وی (یعنی نظام السلطنه حکمران مطرح نمایند و او هریک را مایل بود ، خود شخصاً رسیدگی کند
و هریک را که نخواست خود رسیدگی کند ، ارجاع نماید
و چون لسان الدوله جداً از دخالت حاکم جلوگیری می نمود ، کار به حدی رسید که … » (۵) منظور این که حکمران در پاسخ آیت اله زاده خراسانی به دروغ متوسل شده بود.
ادامه دارد
ــــــــــــــــــــ
پی نوشت های ارجاعی :
۱- شهیدراه وطن گشت اعظم الدوله ـ سلسله مقالات به قلم اردشیرکشاورز ـ روزنامه باختر ـ شماره ۱۱۸۰ ـ
سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۶ ـ کرمانشاه ـ ص۱۵
۲- خاطرات فرید الملک ـ پیشین ـ ص ۳۵۷
۳- نهضت مشروطیت درکرمانشاهان ـ پیشین ـ صص ۱۸۲-۱۸۳ ـ با اندکی تلخیص
۴- نهضت مشروطیت در کرمانشاه و کنگاور ـ پیشین ـ
ص ۱۷۳

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

7 + 3 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>