جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷
آخرین خبرها

تاریخ تحولات سیاسی کرمانشاهان از مشروطیت تا جنگ جهانی اول

image_print

نوشته اردشیر کشاورز

بخش  هشتاد و نهم

در نوبت پیشین گفتیم شکست سنگین ، سخت و خفت بار رضاقلیخان نظام السلطنه مافی حکمران کرمانشاهان از عشایر کلهر ، برای والی و حامیان مرکزنشین او بسیار شکننده و غیرقابل تحمل می نمود ،
اما هرگونه اقدام حاد دیگری علیه داوودخان از جانب دولت به ظاهر مشروطه ، بیم و اضطراب آن را داشت که خشم عشایر کلهر و هم پیمانان عشایری بزرگ ایل کلهر را در پی داشته باشد و کرمانشاه را در معرض تهاجم
و تسخیر نیروهای کلهر قرار دهد.
از این روز کنسول های روس و انگلیس با وساطت هایی
که صورت دادند و همچنین بزرگان و معمران کرمانشاهانی با آمد و رفت نزد داوودخان و حکمران ترتیبی دادند تا داوودخان نیروهای خود را تا ۱۵ میلی کرمانشاه عقب کشد و اقدامات دیگری به منصه ی ظهور برسد.
گزارش های وزارت امور خارجه بریتانیا حکایت داشته :
داودخان کلهر که در تاریخ ۷ ژوییه ـ ۲۶ تیر۱۲۸۹ ـ
۲۹ ج ۲ – ۱۳۲۸ به هارون آباد عقب نشسته بود در تاریخ ۱۵
با یک استعداد عظیمی مجدد به ماهیدشت
مراجعت نمود ولیکن بنا بر اظهار و تقریر خودش به قصد
انقیاد و اطاعت از حکومت آمده است.
مشارالیه در پنج میلی شهر اردو افراشته و روز بعد ،
پس از آن که اردوی حکومت را به توسط عده ی کثیری سوار کاملاً احاطه نمود ، خود به شخصه به چادر
حکومت رفت .
این ملاقات مختصر که در تحت تفنگ های حاضر جنگ سوارهای مخصوص داوودخان صورت گرفت ،
رضایتبخش نبود و بعد از تعظیم و انجام رسومات (رسوم)
معموله ی تمکین و اطاعت ، در پاسخ حکمران که از او سوال کرده بود چرا زودتر این اقدام را نکردی ، در جواب
اظهار داشته بود که از ترس خیانت و بدقولی مبادرت نمی کرده . » (۱)
قطعاً مراد داوودخان از بیان این مورد که از ترس خیانت و بدقولی ، کنایه به نقض سوگند و عهدشکنی بزرگان مافی که پیشتر در این کنکاش به آن پرداخته شده و لذا این مورد تحصیل تجربه ای می توانست باشد که ایلخان کلهر از موضع قدرت و اعزام سواران و تفنگچیان کلهر و تحت محاصره قراردادن خیمه و خرگاه
نظام السلطنه درحالیکه لوله ی تفنگ ها و مسلسل ها به جانب حکمران و سوارانش آماده ی شلیک بوه است ، امر دیدار مختصر صورت گرفته ، خسروخان سالاراقبال هم در یادداشت های خود که در کتاب امیرمخصوص کلهر آمده است و البته به صورت شنیدن قضیه ،
نه اینکه خود شاهد صحنه های مهیج مورد ذکر بوده باشد ، نوشته است :
« جدم (یعنی داوودخان کلهر) دستور می دهد در جنگ با نظام السلطنه به او حمله نشود و لذا بعد از پایان جنگ ، والی به شهر(کرمانشاه ) برمی گردد .
اردوی جدم هم به چشمه سفید که دو کیلومتر به شهر مانده ، می رسد . بازهم کلیه اعیان و محترمین مخصوصاً علمای محترم شهر ، واسطه شده ، صلحی برقرار می شود ، به این ترتیب که مرحوم نظام السلطنه به سراب کرمانشاه آمده (پارک ظهیرالملک زنگنه ) مرحوم داوودخان هم ، همان جا آمده ، مذاکراتی که اتمام صلح باشد بشود ، وقتی داوودخان قصد عزیمت دارد
سران ایل جلوی ایشان را گرفته و می گویند مگر همه ماها را تیرباران کنید والا نمی گذاریم شما پیش
نظام السلطنه بروید .
می گوید من صلح را قبول کرده ، به تمام علما و محترمین شهر کرمانشاه قول داده ام که صلح می کنم ،
حالا شما به چه علت می خواهید مانع رفتن من بشوید ؟
این کار محال است که من قول خود را نقض کنم .
یکی از سران جواب می دهد شایع شده نظام السلطنه یک چرخ فلک به چادرش آورده ، به محض ورود شما را در چرخ فلک گذاشته و می فرستد تهران .
جدم با خنده جواب می دهد این جزء شایعات است و حقیقت ندارد ، مگر نمی گویید مرا به چرخ فلک گذاشته و می فرستد به تهران ، من هم با یک مشت گردنش را شکسته و چرخ فلک را می گیرم .
خلاصه وقتی که می بیند این معنا ، عقیده ی عموم همراهان است ، می گوید بنابراین بروید و چادرش را جستجو کنید. چندتن از سران ایل کلهر به سرعت حرکت کرده ، به آنجام می روند . به نظام السطنه
اطلاع داده می شود تعدادی سوار داوودخان آمده
و قصد جستجوی درون چادر را دارند ، ایشان بلامانع
بودن کار را می پذیرد . سواران به محض ورود
به داخل چادر متوجه می شوند موردی به چشم
نمی خورد.
ناصرخان کیانی که از هر حیث یک نمونه ی پهلوانی بوده ، قالیچه ی زیر پای نظام السلطنه را کشیده ،
به نحوی که والی به وسط چادر پرت می شود و به هر حال
مورد به داوودخان اطلاع داده شده و ایلخان کلهر به چادر حکمران ورود می کند.
بعد از مصاحبه و روبوسی ، اظهار گلایه کرده که اصولاً علت هجوم شما بر ایل کلهر چه بوده است ؟
دراین بین چشمش به شیرمحمد خان صمصام الممالک
افتاده و به نظام السلطنه می گوید :
چرا به حرف ایشان ، با اشاره به صمصام الممالک گوش دادید که بدین صورت موجبات ناراحتی شما را فراهم آورد؟
شیرمحمد خان هم اظهار داشته من دراین کار تقصیری نداشته ، و والی خودش مرا به کارزار وارد کرد و داوودان با پرخاش که نمک والی شما را کور کند که چند بار خودت و پسرهایت امتحان کرده اید و می دانید سنجابی همردیف ایل کلهر نبوده ، بلکه معادل یکی از طوایف کلهر چون کرگاه به حساب
می آید و …. » (۲)
شکست نظام السلطنه از نیروهای عشایری ایل کلهر ،
اقتدار و ابهت حکمران را در هم پیچید و به تدریج هرآنچه را رشته بود ، پنبه کرد و آنچه را هم که نمایندگی های کنسولی دولت های خارجی امیدواری داشتند ، ابطال نمود.
امنیت از راهها و طرق و شوارع در اصطلاح کاربردی ادبیات عمومی آن روزگار رخت بربست.
فرید الملک در خاطراتش آورده است :
« جمعه ۱۶ ذیقعده ۱۳۲۸ ـ دو ساعت به ظهر مانده در خدمت جناب آقای آقا سید محمدرضا به دلگشا خدمت حضرت نظام السلطنه رفتیم ، شرحی از حال و اوضاع کرمانشاه را بیان کردند و با توجه به اینکه پارسال در ۱۴ همین ماه حضرت نظام السلطنه به حکومت کرمانشاه منصوب و شاهزاده محتشم الدوله را هم
نایب الحکومه قرار دادند ، الحق در اوایل ورود تا
شش ماه ولایت کرمانشاه را خیلی منظم و امن فرمودند ،
ولی در اواخر به بعضی جهات رشته ی آن نظم و امنیت از هم گسست. » (۳)
همچنین در گزارش های مندرج در کتاب آبی اسناد وزارت امور خارجه انگلستان آمده است :
« سال ۱۳۲۸ هـ ق : در مجاورت شهر (کرمانشاه ) مکرر سرقت واقع شده ، در اوایل نوامبر کلهرها مجدداً به قصرشیرین هجوم برده و نایب الحکومه ی آنجا به شهر کرمانشاه فرار کرده و در تاریخ ششم وارد شده است . سیم تلگراف بین سرپل (سرپل ذهاب ) و قصرشیرین مقطوع بوده و خیلی از مردم در گمرک خانه متحصن شده اند. (۴)
اما علیرغم این وقایع که کلاً حکایت از عدم اقتدار پیشین نظام السلطنه و سست شدن پایه های قدرت او در منطقه ، بعد از شکست حکمران از عشایر می نماید
مرحوم حضرت آیت اله آخوند ملامحمد کاظم خراسانی رأس مراجع ثلاثه شیعیان در اعتاب مقدسه برای دلگرمی و تشویق نظام السلطنه به ادامه ی حکومت درکرمانشاهان با ارسال خلعت و هدیه موجبات
تشویق او را فراهم می آورد ، به نحوی که از خاطرات فرید الملک ذیل مطلب ارسال خلعت عبا از طرف
آیت اله خراسانی می خوانیم :
« از قرار معلوم یک ثوب عبا از طرف حضرت آیت اله خراسانی به رسم خلعت برای حضرت نظام السلطنه حکمران به وسیله شمس المحققین فرستاده شده و عصر امروز با حضور اغلب آقایان علما و محترمین خلعت مبارک را پوشیده اند. » (۵)
ادامه دارد
ــــــــــــــــــــ
پی نوشت های ارجاعی :
۱- کتاب آبی ـ جلد چهارم ـ پیشین ـ صص ۹۸۰-۹۸۱
۲- به نقل از یادداشت های خسروخان سردار اقبال ـ صص ۳۸ و ۳۹ مندرج در جلد اول کتاب امیرمخصوص کلهر ـ پیشین ـ صص ۱۷۰ -۱۷۱
۳- خاطرات فرید الملک ـ پیشین ـ ص ۳۵۶
۴- کتاب آبی ـ ج ۴ ـ همان ـ ص ۹۷۰
۵- خاطرات فرید الملک ـ پیشین ـ ص ۳۴۸ ـ ذیل درج
مطلب روز جمعه ۲۲ رجب ۱۳۲۸ هـ ق

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

7 + 3 =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>