سرمقاله/اجالتاً متكديان و معتادين را جمع آوري كنيد!


نوروزی هادی ایسنا(1)

هادی نوروزی – سردبیر

اگر تبريز به شهر بدون گداي ايران معروف است، پُر بي راه نيست كه بگوييم؛ كرمانشاه شهر پُر گداي ايران است. و اين پُر گدا بودن شهر ما دلايل متعددي دارد كه
دل رحم بودن كرمانشاهيان جزء اصلي ترين دلايل حضور پرشمار متكديان در اين ديار است. از سويي ديگر متاسفانه كرمانشاه معتادين متجاهر بسياري هم دارد كه سيماي شهر را بدجور بهم ريخته اند و اين دو گروه (معتادين و متكديان) عمدتا زباله گردي هم مي كنند كه اين رفتار آنها دوچندان سيماي شهر را به هم مي ريزد. اما اكنون كه در آستانه سال نو هستيم و هرساله در اين ايام مسافرين نوروزي بسياري از اقصي نقاط كشور براي گذراندن تعطيلات نوروزي خود به كرمانشاه سفر مي كنند كه به هيچ وجه زيبنده شهر و ديار ما نيست، با متكديان و معتادين به استقبال ميهمانان نوروزي برويم. معمولا متكديان و معتادين متجاهر در اين ايام فرصت را غنيمت شمرده و با پُر رويي تمام به سراغ گردشگران مي روند و ضمن طلب پول و كمك، در موارد بسيار متعددي ديده شده كه اقدام به سرقت هاي خُردي از گردشگران مي كنند كه با اين روند، آبروي شهروندان كرمانشاهي مي رود لذا ضرورت دارد كه مسوولين امر با اتخاذ تدابيري به جمع آوري اين معتادين متجاهر و متكديان از سطح شهر بپردازند و اجالتا تا پايان تعطيلات نوروز آنها را در كمپ هايي نگهداري كنند. چراكه دادستان كرمانشاه در همين زمينه مي گويد: «ما هر ساله چندين بار اقدام به جمع آوري متكديان و معتادين متجاهر از سطح شهر مي كنيم اما پس از مدتي همين تعداد مشخص از متكديان حرفه اي و معتادين متجاهر كه توانايي ترك اعتياد ندارند به سطح شهر بر مي گردند و به اعمال و رفتار پيشين خود مي پردازند». بر همين اساس اعتقاد نگارنده بر اين است كه با توجه به در پيش بودن نوروز و ورود گردشگران، اجالتا اين معتادين و متكديان جمع آوري شوند تا در فرصت مقتضي راهكاري عاجل براي درمان و اصلاح آنها در پيش گرفته شود.