مدیرعامل تاکسیرانی مطرح کرد: ارائه پول خرد به رانندگان تاکسی در شعب بانک ملی


download (4)

مدیرعامل تاکسیرانی کرمانشاه از ارائه پول خرد و اسکناس ریز به رانندگان تاکسی خبر داد و
آدرس های بانکهای توزیع کننده را نیز اعلام کرد.
به گزارش باختر و به نقل از مهر، سجاد سلیمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به نیاز رانندگان تاکسی به پول خرد و اسکناس ریز در حین خدمات دهی به مسافران شهری، گفت: در این راستا دفتر نظارت پولی بانک مرکزی با همکاری تعدادی از شعب بانک ملی، اقدام به توزیع گسترده و ارائه مسکوک نیکل و اسکناس ریز به تاکسیرانان کرده اند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمانشاه افزود: تاکسیرانان شهر کرمانشاه می توانند به منظور تسهیل هرچه بیشتر انجام مبادلات خرد و پاسخگویی به تقاضای مسکوک موردنیاز شهروندان، به شعب مشخص شده بانک ملی مراجعه و پول خرد مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی از ارائه پول خرد و اسکناس ریز در شعب بانک ملی واقع در فردوسی (میدان فردوسی)، کاشانی (میدان آیت الله کاشانی)، جهاد (میدان جهاد)، کرمانشاه (روبروی مسجد جامع)، آزادی (میدان آزادی)، بهشتی (بلوار شهید بهشتی)، گلستان (چهارراه گلستان)، میدان مرکزی (میدان مرکزی)، شیرودی (بلوار شهیدشیرودی) و طاقبستان (ابتدای بلوار مسکن) خبر داد و گفت: این شعب، شعب مرجع بانک ملی برای دریافت پول خرد و اسکناس ریز هستند.