چنین استقبالی شایسته « خانم گل آسیا » نبود !


20180512205524172
ساراشیربیگی ، بانوی فوتسالیست کرمانشاهی با به ثمررساندن 9 گل ، خانم گل رقابت های فوتسال قهرمانیآسیا شد .وی در این رقابت ها توانست با بازی خوب خود
زمینه قهرمانی تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.
گرچه برای کسب این عنوان قهرمانی حتی رییس جمهور هم پیام تبریک فرستاد ، اما در کمالتعجب ، در هنگام بازگشت این بانوی قهرمان کرمانشاهی ، چندان استقبال خاصی ( به غیر از مسوولین هیأت فوتبال و برخی مسوولین اداره ورزشو جوانان) از سوی متولیان امر دیده نشد و عملاً هیچکدام از مسوولین ارشد استان یعنی استاندار
شهردار و حتی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در مراسم استقبال از ایشان در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه حضور نیافتند .
این نکته جای بسی تأسف و تأمل دارد که چرا نبایدقدر داشته هایمان را بدانیم ؟!
مگر دراین قاره پهناور چند «خانم گل» وجود دارد ؟!
چطور است که برای برخی افرادی که چندان افتخاری برای ورزش استان نیافریده اند ، بنرهای متعددی در سطح شهر برافراشته می شود ، اما برایاین « خانم گل آسیا » هیچ ! …
مجموعه روزنامه باختر وظیفه خود می دانداز سوی مردم کرمانشاه به این بانوی قهرمان ، خوش آمد بگوید و از مسوولین ارشد استان خواستارآن است که با برپایی مراسمی درخورشأن این قهرمان
از ایشان تجلیلی شایسته به عمل آورند.