سرمایه موجود «گلیم و گبه» به زودی میان مالباختگان تقسیم می شود؛ خبری خوش برای مالباختگان «گلیم و گبه»


photo_2017-02-28_20-32-29

دکتر محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرمانشاه در مصاحبه رسانه ای خود در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران درباره پرونده معروف به گلیم و گبه گفت: این پرونده در دیوانعالی مورد تایید قرار گرفته و محکومیت متهم قطعی است که 20 سال حبس تعزیری و محکومیت دیگر وی 10 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال مالباختگان در این پرونده می باشد و بزودی فاز اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.
به گزارش باختر، دادستان افزود: از مقدار سرمایه و وجوه گردآوری شده متهم به نسبت سرمایه گذاری به مالباختگان تقسیم خواهد شد.
دادستان کرمانشاه در این گفتگوی مطبوعاتی آمادگی دادستانی را برای اجرای عکم اعاده اموال مالباختگان اعلام نمود و اظهار کرد: به مقدار وجوه گردآوری شده و به نسبت سپرده گذاری و مطالبات این وجوه بین مالباختگان تقسیم خواهد شد. ایشان از مالباختگان خواست با صبوری منتظر اقدامات بعدی دستگاه قضایی کرمانشاه باشند.