معاون علوم پزشکی کرمانشاه:فقط ۲ بیمارستان کرمانشاه همراه سرا دارد


2828124

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهاز انعقاد قرارداد همکاری با خوابگاه‌ها برای استفاده از آنها به عنوان همراه‌سرا خبر داد و گفت: فقط ۲ بیمارستان کرمانشاه همراه سرا دارد.
به گزارش باختر ، دکتر بهمن روشنی در گفتگوبا مهر در مورد وضعیت همراه سراهای بیمارستان های کرمانشاه اظهار داشت:
در حال حاضر یک همراه سرا در بیمارستان محمد کرمانشاهی داریم که توسط یک خیر حدود ۶۰۰ متر در ۴ طبقه ساخته شده که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۳۰ درصد نازک کاری باقی مانده که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
وی افزود: یک همراه سرا دیگر توسط خیریندر بیمارستان امام رضا در ضلع جنوبی آن حدود ۵۰۰ متر در دست اقدام و در حال طی مراحل عقد قرارداد است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد: در بیمارستان آیت اله طالقانی نیز در محوطه داخلی حیاط دو اتاق به همراهان اختصاص یافته اگرچه ساختمان آن خیلی مناسب نیست اما فضایی برای سکونت دارد
و دارای امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی و تلویزیون می باشد و ظرفیت هرکدام ده نفر است.
وی تصریح کرد: سایر مراکز شهرستان فعلا همراه سرا ندارند البته برخی مراکز برای در اختیارقرار دادن همراه سرا با برخی خوابگاه ها قرارداد بستند که درصورت نیاز به آنان مراجعه شود.
دکتر روشنی با بیان اینکه دانشگاه بودجه ای برای ساختن همراه سرا در اختیار ما قرار نداد خاطر نشان کرد: در بیمارستان طالقانی برای تکمیل همراه سرا اعتباری برای ساخت وجود ندارد اما درصدد هستیم همان اتاق ها را برای ساماندهی و بهبود وضعیت در دستور کار قرار دهیم.