سرمقاله/ادارات بي كلانتر كرمانشاه!


نوروزی-هادی-11

هادی نوروزی – سردبیر

اغلب صاحبنظران علم مديريت بر اين نكته متفق القول اند كه عدم ثبات مديريت در سازمانها مانع توسعه و پيشرفت آن مي شود و اين دقيقا
نكته اي است كه ساليان سال است فريادش را در اين استان زده ايم اما
كو گوش شنوا! و معمولا عمر مديريت ها در استان ما و البته كشور ما بين 1.5 تا 2 سال و در موارد بسياري كمتر از اين هم هست. اما نكته مهمتر از اين عدم ثبات مديريت در سازمانها و ادارات، نبود مدير براي آنهاست به گونه اي كه در حال حاضر با توجه به آمار و اطلاعات موجود، ادارات، سازمانها و شركتهاي مختلفي در همين استان كرمانشاه بدون داشتن رييس، مديركل و يا مديرعامل روزگار خود را مي گذرانند و علاوه بر پسرفت در مسير توسعه، امور شهروندان و مراجعين خود را نيز به همين دليل راه نینداخته و عملا ارباب رجوع را بلاتكليف گذاشته اند. براساس اطلاعات موجود در حال حاضر اداره كل بازرسي و امور حقوقي استانداري كرمانشاه، دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري و معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استانداري بدون داشتن مدير مشخص بلاتكليف بوده و مراجعين اين سه نهاد در استانداري كرمانشاه سرگردان هستند و اين درحالي است كه همه مديران ارشد استان دائما از ضرورت جذب سرمايه گذار سخن به ميان مي آورند و راه توسعه و تعالي استان را صرفا در جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي دانند، درحالي كه دو نهاد اصلي و صد درصد مرتبط با جذب سرمايه گذاري يعني ( دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري و معاونت هماهنگي امور اقتصادي) در بلاتكليفي مديريتي به سر مي برند. همچنين ادارات و سازمانها بسياري نيز در همين استان كرمانشاه بدون داشتن مديركل و رييس سازمان صرفا با سرپرست اداره مي شوند كه همه مي دانيم سرپرست هرگز صلاحيت ها و توانايي هاي لازم يك مديركل و يا رييس سازمان را ندارد. كه بر اساس اطلاعات موجود، شركتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي استان، شهرداري كرمانشاه، اداره كل منابع طبيعي استان، دانشگاه آزاد كرمانشاه، سازمان پدافند غيرعامل استان، سازمان تامين اجتماعي استان و دفتر امور بانوان استانداري از جمله سازمانها و ادارات استان كرمانشاه هستند كه بدون داشتن رييس و مديركل مشخص و صرفا با سرپرست اداره مي شوند. لذا از مديريت ارشد استان انتظار مي رود كه با دقت نظر بيشتري به اين موضوع ورود كرده و اجازه فرصت سوزي در مسير توسعه استان به بهانه نداشتن مديريت مشخص در ادارات و سازمانهاي نامبرده را ندهد و هرچه سريعتر وضعيت مديريت در اين ادارات را مشخص كند.