سرمقاله /ابهام در نقد كردن


photo_2018-08-07_13-01-37

هادی نوروزی – سردبیر

17 مرداد كه مصادف است با سالروز شهادت محمود صارمي، خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي كه در كنسولگري ايران در مزارشريف افغانستان توسط نيروهاي افراطي طالبان به شهادت رسيد، در تقويم به نام روز خبرنگار ثبت شده و هرساله در اين روز فرصتي دست مي دهد تا خبرنگاري كه تمام طول سال را در خصوص مردم، مديران و مسئولين و مسائل روز شهر، كشور و جهان پيراموني اش نوشته است، چند خطي هم در باب حال و روز خود بنويسد. همه مي دانيم كه شغل خبرنگاري از سخت ترين مشاغل شناخته شده در دنياست چراكه استرس كاري و مخاطرات اين شغل بسيار بالاست اما در مقابل اين همه سختي و دشواري كه حرفه خبرنگاري دارد، كمترين مزايا و حمايت ها از او مي شود به نحوي كه هنوز دولت نتوانسته ساز و كار مناسبي براي بيمه خبرنگاران به كار بندد و اغلب فعالين اين حوزه فاقد بيمه و در واقع عدم امنيت شغلي هستند. همچنين پايين ترين حقوق ممكن در سيستم اداري و حتي كارگري كشور ما متعلق به خبرنگاران است و اين قشر زحمت كش با اندك دريافتي خود همواره صورت شان را با سيلي سرخ نگه مي دارند و مدام پيگير مطالبه مردم از مسئولين هستند. خبرنگاران آنقدر مظلوم اند كه با نگارش هر نقدي بايد هزار و يك مشكل احتمالي از سوي فرد يا مدير نقد شونده را به جان بخرند چراكه ما در كشورمان عنواني من درآوردي به نام
«نقد منصفانه و يا نقد سازنده» داريم! يعني اينكه شما آزاد هستید كه هر نقدي را به هر شخصي كه دل تان خواست در رسانه تان داشته باشيد اما به شرط آنكه نقدتان منصفانه و سازنده باشد!! حالا معلوم نيست كه چه كسي بايد تعيين كند كه منظور از منصفانه و سازنده بودن يك نقد چيست؟ مثلا اگر به مذاق دوستان خوش نيامد، پس يعني نقد غيرمنصفانه و غيرسازنده بوده و اگر غير از اين بود مشكلي ندارد كه البته تجربه نشان داده 99.9 درصد نقدها (البته از نگاه همان دوستان) نقد غيرمنصفانه و غير سازنده هستند. و يا اينكه اگر يك خبرنگار و اصولا يك رسانه ساليان سال از عملكرد يك مدير و يا يك شخص مسئول دفاع كند هيچ مشكلي وجود ندارد و حتي خسته نباشيد هم به او نمي گويند اما اگر فقط يكبار كمترين نقد ممكن را به همان شخص مسئول نسبت داده شود بلافاصله واكنش نشان داده و زمين و زمان را به هم مي دوزد كه نقدتان نقد نبوده بلكه تخريب و … بوده و اين همان ابهامي است كه سالهاست عملا مانع كار حرفه اي و حقيقي رسالت خبرنگاري شده است.