دکتر حبیبی با تاکید براینکه هيچ برنامه اي براي انتخابات مجلس ندارم عنوان کرد؛تمام تمركزم بر توسعه كيفي دانشگاه آزاد است


6

رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه ، با تأكيد براينكه هيچ برنامه اي براي شركت در انتخابات مجلس
شوراي اسلامي ندارد ، گفت : تمام تمركزم بر توسعه كيفي دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه است.
به گزارش باختر، دكتر محمدرضا حبيبي ، در نشست
مشورتي و تعاملي با اصحاب رسانه استان اظهار داشت : تعامل و تشريك مساعي همواره قوام به بار مي آورد و ما نيز در دانشگاه آزاد كرمانشاه به دنبال اين مهم هستيم.
وي ادامه داد : تمام تلاش ما براين است كه توسط اساتيد و نخبگان دانشگاهي ، راهكارهايي براي رفع دغدغه هاي مردم و گره هاي سمج زندگي آنان
پيدا كنيم .
رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه گفت :
متأسفانه مشكل اصلي ما در نظام آموزش و پرورش
است ، همانجايي كه بايد مهارت هاي زندگي را آموزش دهيم ، به دنبال ياد دادن اعداد و حروف الفبا هستيم.
وي خاطرنشان كرد : تمام تلاش دانشگاه آزاد اسلامي ،
با پشت سر گذاشتن سه دهه از فعاليت خود ،
كيفي سازي آموزش مي باشد و ما مهارت محوري را يكي از اساسي ترين الزامات آموزش مي دانيم.
وي همچنين بر تسريع در روند شكل گيري شركت هاي دانش بنيان تأكيد كرد .
دكتر حبيبي از عدم ورود نخبگان دانشگاهي به حل مسايل اجتماعي و امور جاري مردم انتقاد كرد و گفت :
اين وظيفه دانشگاه است كه به مشكلات روزمره مردم وجامعه ورود كرده و در حد توان راهكاري براي حل اين مشكلات ارائه دهد.
وي خاطرنشان كرد: 62 هزاردانشجو در استان داريم كه نزديك به 25 هزارنفر آنان در اين دانشگاه تحصيل مي كنند و اين يعني بيش از يك سوم چرخه آموزش عالي استان مربوط به دانشگاه آزاد است .
حبيبي همچنين از طلب 30 ميليارد توماني دانشگاه آزاد كرمانشاه از دانشجويانش در قالب شهريه خبرداد.
وي يادآور شد : به دنبال فراهم كردن فضاي باز براي فعاليت تشكل ها و بسيج دانشجويي در بستر دانشگاه هستيم.
وي در ادامه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درخصوص انتقاداتي كه يكي از رسانه هاي استان به عملكرد ايشان داشته است ، گفت : شخصي كه اين انتقادات را مطرح كرده ، حدود30 ميليون تومان در قالب
شهريه دانشجويي به اين دانشگاه بدهكار است و از ما درخواست بخشش كل اين مبلغ را داشته كه چون پاسخ منفي از دانشگاه شنيده ، اقدام به تخريب و اتهامات بي اساس نموده است.