سرمقاله/ واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند ...


photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۰-۱۸-۲۳

هادی نوروزی، سردبیر

برخی افراد هستند که معمولا به حرف هایی که می زنند عمل
نمی کنند و فقط حرف های شعارگونه برای دیگران زده و آنها را پند می دهند در صورتی که خودشان به آن باور ندارند و در مقام عمل هیچگاه به آن
حرف هایی که زده اند و پندها و قول هایی که داده اند، عمل نمی کنند. آنچنان که حضرت حافظ در غزل شماره ۱۹۹ خود آنها را یاد کرده و چنین می گوید:
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
اینها را گفتم که مقدمه ای باشد برای ارایه نقدی به سخنرانان همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان که با حضور مقامات و مسوولین کشوری و بیش از ۴۰۰ سرمایه گذار بخش خصوصی در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد.
سخنرانان استانی و حتی کشوری این همایش تمام و کمال از سرمایه گذاری در استان حمایت کرده و اعلام کردند که همه جور حمایتی از هر سرمایه گذاری در استان به عمل
می آوریم. آنها حتی کرمانشاه را سکوی پرش بی نظیری برای
سرمایه گذاران عنوان کرده و ایضا اعلام کردند: «تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاران با خیال راحت و امنیت خاطر به کرمانشاه بیایند و قدمی برای اشتغال استان بردارند…» اما این سخنان امیدبخش برای سرمایه گذاران درحالی است که این بزرگواران تاکنون فقط سنگ جلوی پای سرمایه گذاران واقعی انداخته اند و معدود سرمایه گذارانی را که در چند سال اخیر وارد استان شده اند علیرغم ایجاد اشتغال و توسعه صنعت، مورد هزار و یک تهمت و افترا و .‌.. قرار داده اند. خلاصه اینکه این بزرگواران آنچه در سخن به زبان می آورند در مقام عمل به اجرا در نمی آورند و در واقع مصداق بارز همین غزل شماره ۱۹۹ حضرت حافظ هستند.