سرمقاله/‍ به اميد فردايي بهتر


photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۰-۱۸-۲۳

هادي نوروزي – سردبیر

در واپسين روزهاي سال 97 هستيم، سالي كه سخت گذشت و جدا از همه‌ي مسائل و مشكلات ريز و درشت زندگي همه ما ايراني‌ها، آنچه كه در اين سال براي تك تك ما ايرانيان قابل لمس و البته كمرشكن بود، تورم افسارگسيخته و گراني بي حد و حصر بود كه در تمام شئون زندگي مان آن را با تمام وجودمان احساس كرديم، البته در اين مجال نمي خواهم به بيان و بررسي علل و عوامل به وجود آمدن اين گراني ها بپردازم كه هم در اين چند سطر نوشتار امكان موشكافي آن وجود ندارد و هم دردي را دوا نمي كند. هدف ما از اين سياهه، پرداختن به جنبه ديگري از اين ماجراست و آن اينكه بدون داشتن اميد، ادامه حيات، دشوار و زجرآور است، پس نبايد اميد به فردا و فرداهاي بهتر را از خود دور كنيم. در تمام طول سال 97 مجموعه روزنامه باختر عليرغم پرداختن به كمبودها و كاستي هاي مردم اين سامان، سعي داشت كه با اميد دادن به كرمانشاهيان، تصور برآمدن روزهايي بهتر را از اذهانشان دور نكند كه در اين ميان با مطرح كردن و بررسي همه جانبه كلان ايده «كرمانشاه 2020» در انديشه محقق ساختن همين هدف (اميد داشتن به روزهاي بهتر) بوده و هستيم، يقينا اگر ساعتها، روزها و ماه ها خود را غرق مشكلات روزمره كنيم و مدام به سراغ مقصر براي اين حال و روز شهر و ديارمان بگردیم نه تنها راه به جايي نخواهيم برد بلكه در ياس و نااميدي عمر خود را گذرانيده ايم. اما داشتن اميد به فردا و فرداهاي بهتر و مهمتر از آن ارائه راهكار و پيشنهاد براي برون رفت از مشكلات، مي تواند حال مان را خوب كند و ايده «كرمانشاه 2020» نيز با همين تفكر ارائه شده و هرچقدر هم در مسير اجرايي شدن آن، فراز و نشيب ديده شود قطعا كوتاه نخواهيم آمد چراكه مي خواهيم هم خود به فردايي بهتر اميد داشته باشيم و هم اين اميد به فرداي بهتر را به تك تك شهروندان كرمانشاهي‌مان هديه كنيم، پس به اميد فردايي بهتر.