بعثت كرمانشاه روي نوار باخت / شهرداري بندرعباس شاگردان جعفري را به لبه پرتگاه فرستاد


درحالي كه خبرها حاكي از انصراف تيم شهرداري بندرعباس از حضور در كرمانشاه بود ، اما اين تيم در هفته بيست و پنجم رقابت هاي فوتبال
ليگ دسته دوم باشگاه هاي كشور ، در كرمانشاه حاضر شد و تيم بعثت كرمانشاه در اين بازي خانگي با يك گل نتيجه را به تيم شهرداري بندرعباس واگذار كرد.
به گزارش خبرنگار باختر ،در اين مسابقه كه اواخر هفته گذشته برگزارشد، شاگردان جعفري با انجام يك بازي ضعيف ، از دستيابي به امتياز بازماندند
و درخاتمه با يك گل خودي باختي ديگر را در كارنامه شان به ثبت رساندند.
كيومرث لرستاني سرپرست اين تيم در گفتگو با ايسنا اظهارداشت : بازيكنان ما براي دستيابي به امتياز اين بازي تلاش بسياري كردند ، اما تيم شهرداري بندرعباس دراين ديدار به خوبي ظاهر گرديد و امتياز بازي را به نام خود ثبت كرد.
وي درخصوص حضور مجدد جعفري به عنوان سرمربي گفت : متأسفانه تغييراتي كه درسرمربيگري تيم درادامه مسابقات داشتيم ، ‌موجب افت
بازي هاي ما و از بين رفتن روحيه بازيكنان شد كه دركسب نتايج ضعيف بعثت و عدم صعود آن به
ليگ دسته اول بسيار تأثيرگذار بود.
لرستاني درادامه تصريح كرد: بعثت دراين ديدار
نيز همانندچند ديدار اخير خود نتوانست
امتيازي كسب كند و همچنان با 27 امتياز در
رده هاي انتهايي جدول قراردارد اما با توجه به
نتايج بازي هاي اين هفته ليگ ، از خطر سقوط نجات پيدا كرده ايم.
گفتني است تيم بعثت درآخرين مسابقه خود هفته جاري در رامشير به مصاف استقلال آن شهر مي رود.