تحقق «کرمانشاه 2020 » اولویت اول میراث فرهنگی است


6-2863 copy

دکتر امید قادری در جلسه رفع موانع و بررسی شرایط میزبانی کرمانشاه برای رویداد کرمانشاه 2020 بر آمادگی کامل کرمانشاه برای میزبانی این رویداد تاکید کرد
رایزنی های لازم برای میزبانی رویداد بین المللی گردشگری روستایی 2020 در استان کرمانشاه انجام شده است. استان‌های زیادی کماکان خواستار میزبانی این رویداد هستند، تمام تلاش خود را برای کسب این میزبانی می کنیم. میزبانی این رویداد می تواند نقطع عطفی در گردشگری استان کرمانشاه باشد.
میزبانی رویداد بین المللی گردشگری روستایی 2020 قطعا در شکوفایی اقتصاد استان می تواند نقش مهمی داشته باشد. کرمانشاه شایستگی میزبانی این رویداد بین المللی را دارد.
برگزاری جشنواره ملی کرمانشاه پایتخت نوروز ایران نشان داد کرمانشاه توان برگزاری رویدادهای مهم و بزرگ را دارد. توسعه بومگردی ها را به جد در دستور کار قرار داده ایم.