سرمقاله/مطالبه‌گر پيروز است


image_2018_10_6-15_56_47_580_2Z9-660x330

هادی نوروزی- سردبیر

بارها در همين ستون سرمقاله روزنامه باختر عنوان
كرده ايم كه بخش عمده اي از مشكلات ما كرمانشاهيان به عدم مطالبه گري‌مان برمي‌گردد و اينكه چرا مطالبه‌گر نيستيم نيز ريشه در تفكرات، انديشه‌ها و آموزه‌هاي فرهنگي‌مان دارد كه صدالبته نيازمند تغيير و بازنگري جدي است چراكه در دنياي امروز فقط شخص، اشخاص، گروه و ملت مطالبه‌گر هستند كه پيروزند و اگر بخواهيم نمونه بارز و آشكاري براي اين ادعا ارائه دهيم بايد به كلان ايده «كرمانشاه 2020» اشاره كنيم كه بيش از 2 سال است در همين روزنامه باختر آن را فرياد مي زنيم و گرچه همه مسئولين استان در نگاه اول موافقت خود را با اجرايي كردنش اعلام كرده اند اما در مقام عمل كسي گامي براي تحقق آن برنداشته بود ولي اين دليل بر آن نشد كه ما در مجموعه روزنامه باختر دلسرد شده و دست از مطالبه گري‌مان براي تحقق عملي «كرمانشاه 2020» برداريم تا اينكه بالاخره با حمايت دكتر قادري مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و البته با نگاه مثبت مهندس بازوند استاندار كرمانشاه اولين قدم براي اجرايي كردن «كرمانشاه 2020» پس از 2 سال مطالبه‌گري روزنامه باختر با تشكيل شوراي راهبردي براي آن، برداشته شد و اينجاست كه به قدرت مطالبه گري و سماجت در پيگيري مي توان پي برد. به اميد آنكه ايده «كرمانشاه 2020» در مقام اجرا بتواند به بهترين شكل ممكن برگزار شود و اين رويداد و در واقع سال 2020 ميلادي براي استان كرمانشاه به سرآغاز يك حركت بنيادين در مسير تحول و توسعه گردشگري استان منتهي شود. پس يادمان نرود كه مطالبه‌گر باشيم چراكه مطالبه‌گر پيروز است.