نگاه ويژه رييس جمهور به « اورامانات»


www.shahokhabar.com_4

 به گزارش باختر، با پیگیری، رایزنی و درخواست مهندس بازوند استاندار کرمانشاه از رئیس جمهور، برای در اولویت قرار گرفتن پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ارسال آن به یونسکو. دکتر روحانی رئیس جمهور به آقای مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور دستور به اقدام در این زمینه را صادر کردند.این اقدام گام بسیار مهمی در مسیر توسعه پایدار اورامانات و استان کرمانشاه خواهد بود . وعده های دولت با تلاش استاندار پرتلاش کرمانشاه در حال تحقق هستند . مرداد ماه دو مطالبه اصلی مردم از دولت به واقعیت پیوستند .