سرمقاله /مروری بر درسی از عاشورا...


6

در ایام محرم فرصتی می شود که هر انسان آزاده ای مروری کند بر آنچه که حسین بن علی (ع) با فدا کردن جان، مال و فرزندان برای ما انسان ها به ارمغان گذاشت، درس های عاشورا اگرچه بسیار عمیق و گسترده است و گاه ذهن و عقل هر کسی قادر به معنای آن نیست، اما به هر حال هرکس به اندازه فهم و برداشت خود باید از این دریای عظیم، آبی بنوشد تا راه سعادت را در این دنیا راحت تر و کامل تر بپیماید. از نکات قابل تامل در درس های عاشورا آنست که این  درسها با گذر زمان معنا و مفهوم تازه پیدا می کنند و شاید این از ارزش و ماندگاری میراث حسین(ع) در  کربلا است. یکی از مهمترین درس های عاشورا همان درس «آزادگی» است و شاید اهمیت و ارزش  آن در  زندگی انسان بقدری است که امام حسین(ع) برای آن در آن گیرودار جمله ای  معروف  فرمودند:«آزاده مرد باشید اگرچه دین ندارید» و شاید تاکید امام بر این موضوع بر این اساس بوده که بسیاری از مشکلات جوامع بشری و انسان ها همین بردگی تن و روح است و نقش آزادگی را در تعالی انسان ها و جوامع بیشتر از هرچیز دیگری دانسته اند.در این متن کوتاه اگر بخواهیم آنچه را که منظور و مد نظر است عنوان کنیم، باید مصادیق آزادگی را در عصر حاضر مثال زنیم، از آزادگی انسان از زرق و برق دنیا گرفته، تا آزادگی به کسب شهرت بی جا، آزادگی در نوشتن و گفتن ذلیلانه و مذبوحانه تا آزادگی از انباشت مال هایی که از آه مردم مظلوم جمع شده، آزادگی در عفت و پاکدامنی تا آزادگی از بده بستانهایی که بخاطر ماندگاری در پست ها و  مناصب تن به ذلت ها داده شود، خلاصه آنچه منظور و نیت است آزادگی است  از هرآنچه که باید برای کسب آن عزت، شرف، غرور  و داشته های ارزشمند انسانی را فدا کرد. مثالی است بر این منظور، مثال ها و نمونه های آزادگی و حریتی که امام حسین (ع) برایش جان نثار کرد در عصر ما بسیار است و البته هر انسان حقگو و منصفی نیز خوب می داند که رهایی از آنها  و فعلیت بخشی به این اعمال  چقدر سخت است و مشکل. اما اگر ماندگاری عظمت انجام و اجرای آنرا با گوشه ای از اثرات حادثه کربلا تطبیق دهیم که پس از هزار و چهارصد سال هنوز حرفهای بسیار  برای گفتن دارد و این گفته ها و مانده ها چه رهروانی از هر دین و مسلکی دارد، شاید ارزش آنرا داشته باشد که هر کدام از ما بازنگری در تمامی ابعاد  زندگی مان داشته باشیم و از زندان های نفسانی که در راه آزادگی بهانه ها برای آن می تراشد رهایی یابیم و قطعا ماندگاری هایی در زندگی مان خواهد داشت و شاید این ارزشمندترین دستاورد زندگی مان و زنده ترین میراث مان برای آیندگان  باشد.