پیشنهادی به جناب «توسلی زاده»

photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۰-۱۸-۲۳

هادی نوروزی – سردبیر
استان کرمانشاه از گذشته های دور تاکنون همواره جایگاه خیرین بزرگ و نیکوکاران ارزشمندی بوده است که در ادوار مختلف تاریخی اقدام به وقف اموال و املاک خود کرده اند، به گونه ای که گفته می شود حدود چهار دانگ از شهر کرمانشاه یعنی دو سوم کل مساحت این شهر، موقوفه است. این واقفین در واقع نیکوکارانی بوده اند که دارایی خود را داوطلبانه در راستای رفع مشکلات جامعه به کار گرفته اند و با بخشش بی منت خود، نوع دوستی را در جامعه پایه گذاری کرده اند. اما همین حجم عظیم موقوفات و نظر به ارزشمند بودن آنها باعث شده که چشم طمع زمین خواران و باندهای فساد، دست چپاول خود را روی این املاک موقوفه گذاشته و بعضا با دور زدن قانون و طولانی شدن سرانجام رسیدگی به پرونده ها و مشخص نبودن شعب ویژه رسیدگی به چنین پرونده هایی، اقدام به تصرف وتملک آنها کنند. لذا از زمان آغاز به کار ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضاییه و سیاستهای مدیریتی ایشان که قصد کاهش پرونده ها و رسیدگی سریع تر و کامل تر به پرونده ها را دارند و همچنین در راستای گام دوم انقلاب که همانا رفع کاستی ها می باشد، از جناب توسلی زاده، ریاست جدید دادگستری کل استان کرمانشاه درخواست می شود که شعبه یا شعبی ویژه به پرونده های  موقوفات در استان اختصاص دهند که قضات این شعب ضمن داشتن تخصص کافی به امور حقوقی وقف، بتوانند از حیف و میل و یا نفوذ افراد و صاحبان قدرت و حتی بوروکراسی اداری و ازدیاد پرونده سازی ها جلوگیری کنند. امیداست که با درایت جناب توسلی زاده به زودی شاهد راه اندازی و شروع بکار این شعب ویژه موقوفات در استان باشیم.