دوئل رییس هیأت با پیشکسوت فوتبال کرمانشاه

Untitled-1 copy

دوئل سوم رئيس هيأت فوتبال با پيشكسوت استان در برنامه زنده ورزش زاگرس روز پنجشنبه هفته جاري برگزار مي شود.
دراين برنامه رئيس هيأت فوتبال استان مقابل كيومرث سفيدي پيشكسوت فوتبال قرار مي گيرد و به انتقادات وي گوش مي دهد، البته اين درشرايطي است كه تهيه كننده برنامه بازهم كيومرث سفيدي را به استوديو دعوت كند.
در روزهاي اخير، اخباري به گوش مي رسد مبني براينكه فرهاد شيري تهيه كننده برنامه، قصد دارد به جاي كيومرث سفيدي يك پيشكسوت ديگر را دعوت كند و مقابل رييس هيأت فوتبال استان قراردهد.
در برنامه هاي اول و دوم كه طي روزهاي پنجشنبه 18مهر و دوم آبان ماه پخش گرديد، به مشكلات فوتبال استان پرداخته شد، امابه نظرمي رسد پاسخ هاي مهمانان همديگر را قانع نكرده و كار به برنامه سوم كه پنجشنبه شب همين هفته پخش مي شود كشيده است.
محبي رييس هيأت فوتبال استان دربرنامه قبل صراحتاً گفت : كيومرث سفيدي را نه به عنوان يك كارشناس، بلكه به عنوان يك فوتباليست قبول دارد.
سفيدي نيز با انتقاد از عملكرد 24 ساله محبي گفت : دراين 24 سال هيچ قدمي براي فوتبال استان برداشته نشده و محبي چه در دوران بازيكني و چه در دوران رياست هيأت فوتبال هيچ عملكرد مثبتي نداشته است.
احتمالاً برنامه سوم يا به عبارتي دوئل سوم مي تواند براي بينندگان جذاب تر باشد، اما ا ميدواريم از اين برنامه ها خروجي خوبي براي فوتبال استان به دست آيد و شاهد ترقي و پيشرفت اين رشته پرطرفدار باشيم و به اين دو بزرگوار توصيه كنيم واقعيت هاي فوتبال را بپذيرند و البته رئيس هيأت فوتبال به عنوان پدر اين ورزش قدري انتقادپذير تر باشد.