به بهانه انتشار سه هزارمين شماره باختر/براي اعتلاي ورزش استان با شما همراهيم


13980609000789_Test_PhotoN

روزنامه امروز باختر  متفاوت تر ازشماره هاي پيشين است و اين تمايز به جهت آن است كه امروز سه هزارمين شماره از روزنامه باختر را منتشر كرديم.
سه هزارشماره باختر طي 30 سال گذشته چاپ و به دست شما خوانندگان نكته سنج رسيد.
باختر طي اين 3000 شماره عليرغم وجود مشكلات فراوان اعم از چاپ و توزيع، وضعيت نامساعد جوّي، گراني، نامهرباني برخي مسئولين و … آماده و تقديم شما مردم خوب شد و در تمامي اين شماره ها، صفحه ورزشي باختر نيز در كنار اهالي ورزش استان بود.
از روز نخست با اين هدف كه به اعتلا و شكوفايي ورزش استان مي پردازيم، اين صفحه را چاپ و منتشر كرديم و انصافاً به گواه خود شما مخاطبين و سروران گرانقدر، در پيشرفت و ترقي و كاميابي  ورزش استان هم بسيار موثر و تأثيرگذار بوديم .
البته معتقديم اين پيشرفت ها به تنهايي و به دست فقط ما ميسر نگرديد و نقش اصلي و موثر را شما بزرگواران جامعه ورزشي ايفا كرديد.
حضورتان در آوردگاه هاي بين المللي ، جهاني و آسيايي و به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران و انعكاس آن در باختر،‌عامل اصلي اين پيروزي ها بود.
نتيجه همراهي شما با باختر همين موفقيت هاست كه به آن افتخار مي كنيم و در اين سه هزار شماره ، ‌اين مهم به خوبي به چشم مي خورد و به آن مي باليم.
سرويس ورزشي باختر طي اين سال ها با وجود سختي ها و مشكلات فراوان و عدم همكاري بعضي مديران به خوبي به رسالت خود جامه عمل پوشانيد و همراه شما در ترقي و پيشرفت ورزش استان بود اما حقيقتاً اين همكاري و تعامل شما خوبان با روزنامة خودتان، بايستي بيش از پيش شود و اين باشد.
اكنون كه ورزش استان درشرايط خوبي است، نيازمند تداوم همكاري و ايجاد ارتباطات بيشتر با اهالي ورزش هستيم.
مديران ارشد نيز به خوبي طي اين 3هزارشماره اين روزنامه را مورد لطف و محبت قرارداده و از طرح ها و برنامه هاي سرويس ورزشي  باختر براي غلبه برمشكلات حمايت كردند كه در اينجا جاي تقدير و تشكر دارد.
بازهم تأكيد مي كنيم ورزش استان نيازمند حمايت و مساعدت همه جانبه جامعة ورزش است ، ما به نمايندگي از رسانه مي توانيم دراين انتخاب نقش مهمي داشته باشيم.
اعتلا و شكوفايي ورزش استان و موفقيت هاي ورزشكاران مستلزم اين حمايت ها ازسوي مسئولين اعم از استانداري ، شوراي شهر، شهرداري ، ورزش وجوانان ، رسانه ها و … است، پس نياز است براي دستيابي به اين كاميابي ها همگي دست به دست هم داده و ورزش استان قهرمان خيز كرمانشاه را مورد توجه و حمايت خود قراردهيم.
در پايان بازهم ضمن قدرداني از شما خوانندگان عزيز و نكته سنج،  با افتخار اعلام مي كنيم كه همانند 30 سال گذشته با شما بوده و هستيم و از هيچ  كمك و حمايتي در خصوص دستيابي به آنچه  كرمانشاه شايسته آن است، دريغ نخواهيم نمود.
منتظر نظرات، انتقادات و پيشنهادات شما خوبان خواهيم بود.مارا درامتداد اين مسير تنها نگذاريد و همراهمان باشيد با ارسال اخبار،مقالات ، نظرات ، انتقادات و ….
به اميد پيشرفت و تعالي روزافزون ورزش كرمانشاه.