ضرورت طراحی پایدار در اقامتگاه بوم گردی


IMG_20200112_185736_828

اهمیت و ضرورت موضوع: از آن جا که دغدغه اصلی پایداری توجه به شرایط محیطی است طراحی پایدار محیطی، نوعی نزدیک شدن به محصول طراحی است که بهره‌مندی از ویژگی‌های درونی بستر و شرایط محیطی را به حداکثر رسانده در حالی که شرایط نامطلوب حاصل از این ساخت وساز را به حداقل سوق می‌دهد. ساختمان ها از مرحله طراحی و نحوه استقرار می‌بایست به شرایط و موقعیت به خوبی پاسخ مساعد دهند. در حالیکه مواجهه و مقابله با طبیعت را به حداقل سوق دهند.
در واقع اهداف طراحی پایدارمحیطی را می‌توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد:
1- به حداکثر رساندن آسایش انسان به واسطه انجام: جذب نور روز، منظر دلپذیر، کیفیت مناسب هوا، عایق صوتی مناسب، کنترل مناسب دما، کنترل دلخواه رطوبت، مراقبت های مؤثر کیفیتی وپیش بینی‌های لازم ایمنی، کنترل مناسب انسانی
۲- برنامه‌ریزی کارآمد جهت: سیلان و تحرک مناسب مصرف‌کنندگان در فضا، ایجاد امنیت قابل تحقق، سهولت در انطابق و تغییرپذیری، قابلیت پاسخ گویی در برابر خواسته مصرف‌کنندگان درهم آمیختگی سازه ساختمان با تأسیسات.
3- طراحی برای تغییر، توسط: طراحی ساده و مدولار، که خود را بتواند با توسعه و افزایش نیازمندی‌ها وفق دهد ایجاد سهولت جهت تغییر نقشه و کارکردها در درون بنا.
4- به حداقل رساندن هزینه‌های جاری برای انرژی: با استفاده از حداکثر انرژی‌های مجانی، مانند: نور روز، گرمای خورشید، باد، کنترل تغییرات دما، با عایق کاری حرارتی مناسب، روشهای مؤثر و مناسب کنترل و نظام‌های کارآمد ساختمانی و به کارگیری گیاهان.
5- به حداکثر رساندن فضاهای قابل استفاده، توسط: تقلیل مساحت باغچه‌ها در داخل ساختمان، حداقل نمودن فضای کانال کشی‌های هوا، حداکثر نمودن درهم آمیختگی عناصر سازه‌ای و تأسیساتی، برطرف نمودن ضرورت سقف کاذب در ساختمان.
6- به حداقل رساندن هزینه احداث ساختمان توسط: تقلیل فضاهای تأسیساتی و موتورخانه، تقلیل پیچیدگی در فضا و عناصر خدماتی، هماهنگسازی سازه و عناصر خدماتی، استفاده از سازه کارآمد.
7- تقلیل هزینه نگهداری ساختمان توسط: استفاده از مصالح بادوام، تجهیزات با عمر زیاد، سیستمهای کنترلی محیطی ساده و قابل اطمینان، دسترسی مناسب برای نگهداری و تعمیرات.
8- حفاظت و بهبود بخشیدن ارزشهای طبیعی، به واسطه: در هم آمیختگی با طبیعت وحشی و حیوانات، توجه به شرایط سبز و آبی، جمع‌آوری آب باران و بازیافت آب شیرین، بازیافت مؤثر از فاضلاب و به کارگیری آن
شاخصه های کلیدی طراحی پایدار محیطی
1- حداقل مصرف انرژی‌های فسیلی در تولید مصالح حمل و نقل، ساخت و ساز و حداقل استفاده در دوره به کارگیری ساختمان.
2- بهترین استفاده از مصالح قابل بازیافت یا قابل بازسازی
3- اجتناب از مصرف کلیه مواد شیمیایی که به لایه اوزون آسیب می رساند
4- جایگزینی مصالحی که به تدریج فرسوده می‌شوند و باعث آلودگی محیط می شوند
5- بهترین استفاده از شیوه‌های انفعالی انرژی خورشیدی برای دریافت گرما و سرما
6 -به کار گیری امکانات، برای تهویه طبیعی، در چارچوب یک برنامه کلی تنظیم شرایط محیطی که انرژی را به حداقل رسانده و آسایش را به حداکثر سوق دهد.
و هم چنین، شناسایی استعدادهایی که بتوان از حرارت زمین بهره‌مند شد. – حداقل سازی مصرف آب، تصفیه فاضلاب و به کارگیری مجدد آن. – حداقل سازی از دست دادن آب باران با تقلیل محوطه سازی با مصالح سخت و روش های جمع‌آوری مناسب آب. -ایجاد محیط مطبوع خارجی توسط به کارگیری سایبان برای مناسب سازی تابش تابستان و افزایش رطوبت نسبی در صورت لزوم؛ و بالاخره اطمینان از اینکه تمام موارد فوق در بالاترین سطح فنی حرفه‌ای با زیبایی فوق‌العاده‌ای در هم می‌آمیزد.                                   فردین ببری