معمای پرداخت شهریه سرویس مدارس در اسفند ماه

156602260

پیرو درخواست رانندگان راجع به پرداخت کرایه سرویس مدارس در تعطیلات اسفندماه این مهم پاسخ داده شده است.
به گزارش خبرنگار باختر، جلسه کارگروه ماده ۱۸ حمل و نقل دانش آموزی با حضور نمایندگان فرمانداری، تاکسیرانی، انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش وپرورش استان و همچنین نماینده اولیا برگزارشد.
در این جلسه که در خصوص  درخواست رانندگان راجع به پرداخت کرایه سرویس مدارس در اسفند ماه برگزار شده بود مقرر شد به منظور کمک به اوضاع معیشتی رانندگان سرویس مدارس در کرمانشاه، پرداخت 50درصد ازکرایه سرویس مدارس اسفند ماه  توسط اولیاء پرداخت شود.
همچنین در جلسه  کارگروه ماده 18 سرویس مدارس موضوع عدم واریزی مابه التفاوت یارانه سوخت در ماههای اخیر به رانندگان مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان جلسه کارگروه ماده 18 سرویس مدارس مقرر شد که  مبلغ درصد پرداختی رانندگان  به پیمانکاران استثنائاً در اسفندماه 3درصد باشد.