جناب استاندار! دستور قرنطینه کرمانشاه را صادر کنید

N82703618-71941503

در پي شيوع ويروس كرونا در كشور، برخي از شهرها و استانهاي مختلف كشور اقدام به قرنطينه كامل شهر خود كرده اند اما در شهر كرمانشاه هنوز اين مهم صورت نگرفته است.
به گزارش باختر، در خبرها آمده است كه مسئولين دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفته اند كه بحران كرونا در كرمانشاه طي روزها و هفته هاي آتي جدي تر مي شود يعني ما به سمت بحران داريم مي ريم نه عبور از بحران. پس وقتشه كه مسئولين عزيز استان دست به كار شده و دستور قرنطينه استان را صادر كنند.
از آنجايي كه در آستانه سال جديد و ايام تعطيلات نوروز 99 هستيم نبايد اجازه داده شود كه مسافرين ديگر استانها كه امكان سفر به شمال و جنوب را ندارند، مسير كرمانشاه را در پيش گرفته و همراه با ويروس كرونا وارد شهر و ديارمان شوند لذا از جناب مهندس بازوند استاندار محترم كرمانشاه درخواست مي شود كه هرچه سريعتر دستور قرنطيه كرمانشاه را صادر و از ورود و خروج خودروها و مسافرين به اين استان جلوگيري به عمل آورند.