سرمقاله/این نیز بگذرد

unnamed

  هادی نوروزی- سردبیر

اين شماره، آخرين چاپ روزنامه باختر در سال 1398 است و مي رويم براي حدود يك ماه خانه نشيني تا هم خود را از شر ويروس كرونا در امان نگه داريم و هم بعد از يكسال كار مدوام و پراسترس، چند صباحي را در منزل به استراحت و البته تفكر و تعمق براي از سرگيري فعليت ها در سال آينده آماده كنيم. اما اگر بخواهيم نگاهي گذرا به آنچه كه امسال بر ما كرمانشاهيان و ايرانيان گذشت، بيندازيم. بايد بگوييم كه سال سختي داشتيم و سختي و دشواري هاي اين سال از هر جهتش (اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي، امنيتي و …)كه بنگريم از حد متعارف خارج شده بود و مهم تر و دشوارتر از همه اين بحران هاي پشت سر گذاشته شده، همين بحران كنوني «كرونا ويروس» است كه بدجور فكر و ذهن و برنامه تك تك مردم اين شهر و ديار كه چه عرض كنم، كشور و حتي مردم جهان را درگير خود ساخته است. و در اين بين بحران كرونا شايد بيشتر از هر شخص يا گروهي، برنامه هاي ما كه در واقع حول محور «كرمانشاه2020» مي چرخيد را تحت شعاع خود قرار داد اما معتقديم و البته اميدواريم كه «اين نيز بگذرد»، پس همچنان به اميد به فردا و فرداهاي بهتر را در دل خود زنده نگه مي داريم و با غنيمت شمردن توفيق اجباري در خانه ماندن در اين ايام نوروز 1399 به تفكر و تعمق در ريز برنامه هاي «كرمانشاه 2020» پرداخته و دعا مي كنيم كه هرچه زودتر اين بحران همه گير، سايه شوم خود را از سر مردم جهان بردارد تا ما نيز خود را براي آبان ماه 1399 آماده تر از قبل كنيم كه ميزباني شايسته براي اجلاس جهاني اكوتوريسم روستايي باشيم. پس تكرار مي كنم كه فرصت خانه نشيني اجباري را غنيمت شمرده و ضمن تعميق بخشيدن به روابط درون خانوادگي، تفكرات خود را معطوف به توسعه شهر و ديارمان، پس از پايان يافتن بحران كرونا كنيم.