انتخابات هیات کشتی و چالش های پیش رو

1396101710290939412981434
مشروح خبر

این روزها فضای بی درو پیکر مجازی متاثر از انتخابات مدیریت هیات کشتی استان ملتهب گردیده است. هجمه وسیعی از تهمت هایی که برگرفته از کینه جویی تعدادی کارشناس مآب درفضای مجازی موج می زند سبب ایجاد سردرگمی و تردید در اذهان جامعه کشتی گردیده است. نوک تیز پیکان این گفتمان نه چندان خردمندانه برسینه کشتی و اهالی آن نشسته و زحمات و مرارت های دست اندرکاران هیات کشتی را با تمامی نقاط قوت و ضعف در دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده است اگر چه تصور این است که سرنخ این گونه رفتارها بدست کسانی بسته است که خود سرآمد بی منطقی و توهین و هتک حرمت به بزرگان هستند اما جامعه کشتی به عنوان خبره ترین کارشناسان سره را از ناسره جدا و حساب این مغرضان و هتاکان را از دلسوزان و کارشناسان منصف جدا کرده است اما تنویر افکار عمومی می طلبد که هر از گاهی نقطه نظرات منصفانه و بدور از غرض بیان گردد تا در سایه ابراز نقاط قوت و ضعف، کشتی به سمت آرامش و ثبات سوق داده شود.
به جرأت می توان گفت که یکی از نکات مثبت کارآمدی هیات کنونی، تامین اعتبارات جاری و توانایی مالی جهت انجام امورات کشتی در سایه نفوذ اجتماعی و وجهه ورزشی بوده است. از آنجا که بودجه دریافتی هیات کشتی بسیار ناچیز و هزینه های جاری هیات بسیار هنگفت و سرسام آور است لذا تامین این اعتبار و رسیدن به توانایی مالی جهت انجام امور هیات کشتی کارستانی است که توسط مدیران کنونی به بهترین شکل انجام پذیرفته است. این مهم در راستای درک هزینه تنها یک اعزام تیم به مسابقات برون استانی که نزدیک به پانزده میلیون تومان است بهتر و برجسته تر خود نمایی میکند.
بدیهی است که نتیجه زحمات هر هیات و یا سازمان ورزشی رسیدن به قله افتخار و پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی در هر رشته ورزشی است پس می توان منصفانه و به دور از کینه و حسادت حضور متناوب کشتی گیران کرمانشاهی را در عرصه مسابقات جهانی و عضویت در تیم ملی به عنوان نقطه عطف مدیریت این هیات به حساب آورد اگر چه لجاجت و سرسختی تعدادی از این به اصطلاح کارشناسان در درک این واقعیت ذره ای از تاثیر این حضور و افتخار آفرینی در جامعه کشتی نکاسته است و می توان این گونه تحلیل کرد که این حضرات صرفاً به نقاط ضعفی خودساخته توجه نموده و با آگراندیسمان کردن این کاستی ها و بیان نقطه نظراتی نه چندان مدبرانه بارها مدیران کنونی هیات را دچار دلسردی و رنجیده گی کرده اند.
خالی از لطف نیست اگر تجربیات مدیریتی هیات را هر چند که با بیان کهولت سن آنان توسط این مغرضین سعی در بی اثر کردن زحمات آنان می نماید، به عنوان برگ زرینی در کارنامه این هیات به حساب آوریم که حاصل تجربه اندوزی مدیران اسبق ورزش استان را در قالب همکار و مشاور ارزشمند در قالب و چارچوب همکار نمایانده اند همکاری و مشاوره این صاحب منصبان در هیات کشتی به عنوان یکی از باتجربه ترین مدیران ورزشی، محترم و قابل تامل میباشد.
برگزاری مسابقات مهم بین المللی که تحمل سختی ها و تلاش های شبانه روزی را می طلبد نیز نمونه دیگری از توانمندی این هیات محسوب میگردد و نشان از نفوذ شخصیت و کلام این هیات در رایزنی برای موافقت مسوولین فدراسیون جهت برگزاری این تورنمنت های بزرگ را دارد. از آنجا که شاخص قابل تامل بررسی عملکرد هر سازمان اعم از ورزشی یا غیر ورزشی را آمار مشخص می نماید با یک بررسی سرانگشتی و رجوع به آمار بدون غرض ورزی می توان دریافت که قرار گرفتن رتبه هیات کشتی استان کرمانشاه در رده سوم هیاتهای کشتی کشور در نظرسنجی در بحث عملکرد مثبت طبق بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان نیز قابل تامل و شایسته بررسی توسط کارشناسان منصف است.
از یاد نبریم که در طی چندین سال گذشته تیم کشتی آزاد بزرگسالان کرمانشاه فینالیست مسابقات منطق  ای و کشوری بوده که در کنار کسب نتیجه تیمی سوم توسط تیم جوانان استان در مسابقات قهرمانی کشور عملکرد مناسب هیات کشتی را نمایان می سازد.
برگزاری کلاس های دانش افزایی و بازآموزی مربیان استان از نکات برجسته عملکرد هیات کشتی است که اگرچه با عدم استقبال مریبان استان مواجه گردید علی ایحال می توانست نقطه عطفی در ارتقاء توان علمی و فنی مربیان تلقی گردد.
رایگان بودن شهریه کشتی گیران که عملاً دست هیات کشتی را به دلیل نداشتن تمکن مالی در بحث ترویج و آموزش بسته نگاه داشته بود نیز مشکلی مضاعف در راه پیشبرد اهداف هیات بوجود آورده بود.
این نکات برجسته در کنار بسیاری دیگر از سیاست های مدیران کنونی هیات کشتی استان علی رغم حواشی و دست اندازهای فراوانی که مغرضین برای این هیات فرآهم آوردند نشانگر عملکرد مناسب مدیران هیات کشتی استان در دهه گذشته می باشد که در سایه آن می توان با توجه به انتخابات پیش روی هیات کشتی نظر کاندیداهای محترم و جامعه کشتی استان را به موارد ذیل معطوف داشت.
1- از آنجا که کشتی کرمانشاه به عنوانی ورزشی بدون تمکن مالی وهمیشه نیازمند، چشم به دستان بخشنده مدیران عرصه صنعت و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی دارد می توان میزان توانایی و موفقیت کاندیداها را در مقیاس توانایی جذب اسپانسر و تامین منابع مالی سنجید، داشتن توان رایزنی جهت دریافت امکانات نرم و سخت افزاری و توانایی چانه زنی با فدراسیون کشتی و سازمان ورزش و جوانان امری بدیهی و الزامی است.
2- برنامه های دانش افزایی و ارتقاء کیفیت آموزش و تغییر روش های سنتی- متدهای علمی مدون از اعم واجبات کشتی استان محسوب می گردد که این مهم نیازمند ایجاد انسجام و همبستگی خصوصاً در میان مربیان کشتی استان می با شد که توفیق در آن به عنوان یک اصل فرا روی کاندیداهای محترم می باشد.
3- در نظر گرفتن عدالت و دوری جستن از اعمال سلیقه شخصی در انتخاب و اعزام تیم های کشتی اصلی غیر قابل انکار محسوب می گردد کسانی که خود در مصدر مدیریت تیم های پایه استان به عنوان مربی با اعمال سلیقه شخصی در انتخاب نفرات اعزامی خواسته یا ناخواسته در جهت تخریب کشتی گام برداشته اند و به بهانه های واهی کمبود بودجه و هزینه علی رغم نظر مسوولین هیات کشتی تیم های پایه را از شرکت در مسابقات بین المللی (کاپ شهید هاشمی نژاد) محروم می کردند نمی توانند در عرصه مدیریت کشتی استان مصدر عدالت و صداقت باشند این گونه افراد تنها با تغییر نگرش و رویه ضمن توجه به عدالت می توانند به کشتی استان خدمت نمایند. توجه به رعایت عدالت برای این گونه کاندیداها در صورت انتخاب امری اخلاقی محسوب می گردد.
4- دریافت شهریه های چند صد هزار تومانی که اخیراً در باشگاه های خصوصی باب گردیده و مربیانی که اصرار به آموزش شاگردان خصوصی جهت دریافت حق الزحمه می نمایند نیز می تواندمشکلی بر مشکلات کشتی استان بیفزاید این مهم اگر چه از یک سو به دلیل هجوم کشتی گیرانی که توان پرداخت چنین هزینه هایی را نداشتند و بالطبع به سالن های تحت پوشش هیات کشتی هجوم می آورند سبب تنزل کیفیت آموزش در سطح وسیعی می گردد. تفاوت کیفیت آموزشی را به دنبال دارد که تبعات خوشایندی برای کشتی استان نداشته و ندارد توجه به این مهم نیز می تواند در کنار پرداختن به حق الزحمه مربیان زیر مجموعه کشتی سبب ایجاد ثبات در آموزش و افزایش علاقه مربیان کشتی استان گردد. که لازمه پرداختن به این موضوع نیز تامین توان مالی هیات کشتی یا ارائه راه کار برای تامین منابع مالی مناسب می باشد.
5- در نهایت اینکه تحمل افتراها وتهمت های بی اساس خصوصاً در فضای مجازی توسط کسانی که بانظریات غیر کارشناسانه اقدام به بی اثر کردن زحمات مدیران هیات کشتی استان می کنند جدای از اینکه چه کسی سکاندار تمشیت امور هیات باشد جامعه کشتی استان را دچار چالشی فزاینده نموده است و این موضوع با توجه به سعه صدر مدیران کنونی و مماشات با این مغرضین روز به روز روند روبه تزایدی را طی می نماید نیازمند برخورد قهری و قانونی است، باشد که مدیران آینده هیات و رئیس منتخب با توجه تام به رفع این معضل بپردازد.
6- شعار های تبلیغاتی کاندیداها علی رغم جلوه گری فزاینده آن چشم انداز روشنی را نشان نمی دهد و پیوند این شعارها با واقعیت دست نیافتنی جلوه میکند اما کاندیداهایی که این توانایی معجزه گونه را در خود می بینند که شعارهای خود را که فضای مجازی مشحون از آن است جامه عمل بپوشانند می بایست به واقعیت کارشناس بودن جامعه کشتی اعم از دوستداران و دست اندرکاران واقف گردند و بدانند که رسیدن به نقطه نظر واحد در برخورد چالشی که برای کشتی استان به این گونه سیاه نمایی ها و وعده های غیر قابل اجابت ایجاد می نمایند مدیران آینده را با هر نوع نگرش و توانایی در عرصه مدیریت کشتی استان، با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد پس بهتر آن است که با تبلیغات سالم و دور از هیاهو در جهت گسترش فرهنگ تعامل گام بردارند و به دور از اسطوره کشی راه عدالت بپیمایند و با دوری از بیان غیر واقعیت ها در فضای مجازی و با اجتناب از هم گرایی با مغرضین در جهت پیشرفت کشتی کوشش نمایند.
علی اشرف دشتیان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + هفده =

+ 28 = 37