دسترسی به شهر آرمانی به مراتب ارزش بیشتری نسبت به کلان شهر دارد

مشروح خبر

ح- مولایی فر
بخش نهم و پایانی

«تامین نیازمندی ها و کالاهای عمومی، فرهنگ سازی در مصرف، روش های بهینه ی تولید، افزایش درآمد سازمان های محلی جهت بالا بردن درآمد سرانه ی هر شهروند و در نتیجه خدمات بیشتر و غیره تنها بخشی از تصمیم گیریهای اقتصادی در عرصه ی مدیریت شهری است.»ص 222
جناب مهندس قبادی در ادامه ی بخش شهر آرمانی از دیدگاه اقتصاد به موضوعات صنایع سنتی و شهرهای صنعتی همچنان از بازار به عنوان مهمترین مفاهیم در شهر و درعلم اقتصاد، به اضافه ی
اینکه شهرها در اقتصاد چه نقشی دارند و اصولاً شیوه ی تجارت و تولید، مصرف و ابداع و یادگیری در شهرها چگونه است؟ به نکات ارزنده ای اشاره می کند که توجه به این گونه نکته ها درعرصه ی
مدیریت پیامدهای مثبتی برای آسایش و تامین رفاه شهروندان به دنبال خواهد داشت.
از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب، بررسی شهر آرمانی از منظر فرهنگ، تعاریف فرهنگ در معنای اصطلاحی و علمی آن است. ناآشنایی مدیران
و شهروندان با پدیده ی فرهنگ و تمدن، شهر را در قامت یک روستا، گسترش می دهد و حاصل چنین وضعیت نابسامان و نا متجانس، پدیده ناهنجاری را خلق می کند که در این برهه از زمان بیشتر شهروندان کرمانشاهی سیمای شهر خود را با عنوان روستایی بزرگ تصور می کنند. بگذریم.
موضوع دیگری که مهندس علی قبادی در تالیف خود «شهر آرمانی» پیگیر شده است مساله یکپارچگی جهانی از طریق ارتباطات یعنی نظریه ی
« دهکده ی جهانی» در ادبیات « مارشال مک لوهان» است. در حالی که منطقه کرمانشاه از جهت عدم توسعه ی مدرن چنان جامانده است که عقب ماندگی آن با کلان شهرهای ایران زمین و حتی بیشتر شهرهای نزدیک به کلان شهر شدن، قابل قیاس نیست.
کرمانشاه از لحاظ ساختار مناسبات اجتماعی برای ورود به موضوعات سیاسی- فرهنگی هنوز هم برای قبضه کردن اهرم های قدرت سیاسی- اجرایی
و اداری از کانال قبیله محوری وقوم گرایی گام برمیدارد. از این زاویه به طنز می توان گفت، این شهر عشایری در « دهکده ی ایرانی» سرآمد شهرهای ایران زمین است. راه دور نرویم. کرمانشاه که کوسِ کلان شهری آن گوش فلک را کر کرده است با نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت، از نشانه های بازر دهکده ی جهانی مسائل اقتصادی در پیدایش وشکل گیری شهرها حائز اهمیت است. بازرترین تفاوت شهر و روستا همانا تفاوت در نوع معیشت ونوع درآمد خانواده هاست هرچند مشاغل اساسی واصلی روستاها بر پایه ی کشاورزی ودامپروری است اما ساکنان شهر که به شغل های صنعتی، اداری، آموزشگاه ها و فروشگاه ها مشغول بکارند، قطعاً نیاز مواد خوراکی آنان به محصولات کشاورزی ودامی از طریق روستائیان تامین می شود. این دو کفه ی ترازوی زندگی باید بگونه ای متعادل باشد که شیرازه ی گذران مردم در حد فروپاشی قرار نگیرد تا دولتمردان ومسوولان کشور به ناچار به واردات فرآوردهای مواد غذایی، دامی وکالاهای اساسی تن دردهند.
اصولاً یکی از وظایف مدیران ورهبران شهری است که درتوزیع امکانات درشهر و روستا طوری عمل کنند که جامعه را از پدیده ی قطب گرایی به سوی روستایی و شهرنشینی صرف دور نمایند. زیرا خالی شدن مناطق روستا نشین و کوچ بی رویه ی روستائیان به شهرها، یعنی بالارفتن میزان جمعیت در شکل غیر طبیعی آن در کادر جغرافیایی نواحی شهر بدون برآوردن نیازهای مادی و غیرمادی ساکنان شهری و رشد قارچ گونه ی حاشیه نشینی درپیرامون مناطق شهری و این رشد سرطانی دامنه ی
بزهکاری را درسطح جامعه به دنبال دارد.
دراین باب از کتاب شهر آرمانی تالیف مهندس علی قبادی مدد می گیریم: « تنوع مشاغل درشهرها به همراه جمعیت روز افزون آنها زنگ خطری برای مسوولان شهر است که همواره به تدبیر امور بیندیشند حتی نوع مشاغل دربازه های زمانی قابل تغییر است. بسیاری از صنعت کاران که تا بیست سال قبل،کسب و کار پر رونقی داشتند امروزه با پیدایش تکنولوژی، ابزار، نیازها وتولیدات جدید به تدریج به فراموشی سپرده شده اند... مبادلات از حالت ثبت سنتی به سیستم پیچیده ای از شبکه های رایانه ای وتجارت الکترونیکی مبدل شده است. مدیریت همه ی اینها نیاز به برنامه ریزی دارد. تامین کالا وتوزیع آن، نظارت بر بازار، تعادل اقتصادی، کاهش فاصله های طبقاتی، توازن درآمدها، کاستن خط فقر، افزایش رفاه وبهره وری، کاهش اختلاف ارقام معنی دار، درآمد دهک های پایین و بالای جامعه وتلاش جهت رونق درآمد قشرهای پایین جامعه وافزایش قدرت خرید آنان. نقل به مضمون
به طور مثال کرمانشاه در مورد سینما، به عنوان رسانه ی تصویری در گستره ی آن فقط دو سینما دارد ودرکل شهرهای استان دیگر شهرهای این دیار فرهنگ وتمدن فاقد سینما هستند. ازتالار نمایش، آمفی تئاتر و سالن برگزاری کنسرت موسیقی در شکل استاندارد آن سخن نمی گویم زیرا بازیگران وموسیقی دانان این خطه ی پیشگام در عرصه ی نمایشنامه وهنر موسیقی مقامی- محلی همواره در سطح ایران وبدون مبالغه در سطح بین المللی نام آورانی داشته است ودارد با افسوس وصد دریغ خون به دلند. از سوی دیگر برنامه ها و مضامین مطرح شده درصدا وسیمای کرمانشاه که به دلیل تنوع قومیت ومذاهب و گویش های مختلف از کرمانشاه به عنوان هندوستان ایران یاد
می کنند باکمال تاسف انعکاس دهنده ی تمام این ویژگی های خاص فرهنگی نیست. نشریات وجراید محلی استان هم با وجود متنوع بودن در نامگذاری وتخصص برای چاپ امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... مطالب نودونه درصد این هفته نامه ها، بازتابی از گزارش های یکدست از خبرگزاری هایی چون: ایرنا و ایسنا و ... است.-
مهندس قبادی درباب « نمادها، نشانه ها وتندیس ها که بیانگر یک رویداد تاریخی یا یادبود شخصیتی علمی یا فرهنگی یا سیاسی هستند... ومعمولاً اینگونه آثار درمراکز شهر و نقاط ویژه نصب می شوند وهمین پدیده موجب می شود که بیننده غالباً از فضای اطراف فاصله بگیرد وتمام توجه خود را به آن اثر معطوف نماید و چنانچه مشتاق باشد ویا کنجکاوی کند به فضای اطراف هم نظری می افکند تا ارتباط وتناسب آن اثر را با محیط پیرامون درک کند.»
نقل به اختصار و حذف ص 252
موجز اما دقیق مطالبی را ذکر کرده است با توجه به این مطلب شهر کرمانشاه و استان از چنین سمبل ها و المان های بومی- اقلیمی بهره ای ندارد. در ادامه می خوانیم یک شهر خوب را با تعریف واژه هایی از قبیل: « شهرسبز، شهرپاک، شهرزیبا، شهر دانش، شهر ایمن، شهر روان و.... در ذهن ترسیم می کنیم.» نقل با حذف ص 254
آیا شهر کرمانشاه با این خصوصیات درذهن شهروندان ظاهر می شود؟ ! خلاصه ی کلام مولف شهر آرمانی در صفحات پایانی کتاب به بیان اجمالی ویژگی های شهر مطلوب پرداخته است. شهری که تحقق آن امکان پذیر است. به گفته ی نویسنده : « نمونه ها، بخش ها و یا قرائنی وجود دارد که تحقق چنین آرمانی دور از انتظار نخواهد بود.» ص 291
نارسایی ها، کمبوها، نواقص وعیوب ظاهری و درونی شهر کرمانشاه را می توان با دوربین قلم درتابلو ابیاتی از یک ترانه به گویش دری فارسی ازسخنوری در دیاری دور دست مشاهده کرد:
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی ، خانه خالی
جام خالی، سفره خالی، ساغر وپیمانه خالی
کوچ کردن دسته دسته آشنایانم ولی باز
باغ خالی، باغچه خالی ، شاخه خالی لانه خالی
...
پایان.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =

7 + 1 =