photo_2019-04-28_13-09-59-2

سامان داوند

شهر موجودی زنده است که سلول های آن از انسان ها تشکیل می شود و هر انسانی در آینده و سلامت شهر خود سهیم است. ضرورت شناخت از مقوله مشارکت شهروندی در عرصه مدیریت شهری بدان جهت دارای اهمیت است که اولا یکی از مبانی اساسی و اصولی دموکراسی در دنیای امروز است و ثانیاً شهرداری ها زمینه ساز فرهنگ مشارکت برای رسیدن به آرمان های جامعه دموکراتیک می باشند. در دنیای امروز نباید از نقش مشارکت شهروندان در حوزه مدیریت شهری غافل شویم چراکه آنها می توانند با در نظر داشتن نیازهای خود و ارائه نظرات و پیشنهادهای سازنده نقش یک بازوی مشورتی و حتی اجرائی را در کنار مدیریت شهری به خوبی و شایستگی ایفا کنند به گونه ای که همگان بتوانند در پی افزایش میزان مشارکت شاهد بهبود عملکرد مدیریت شهری باشند و ضمن احساس رضایتمندی نسبت به این مسئله نقش خود را در جامعه ای که در آن زندگی می کنند مثبت ارزیابی کرده و بتوانند ثمره تلاش و مشارکت مفید خود را نظاره گر باشند، در این مقطع است که می توانیم ادعا کنیم به مرور زمان این احساس ارزشمندی و مفید بودن برای شهروندان به یک هنجار تبدیل خواهد شد.مشارکت شهروندان در عرصه مدیریت شهری به دو صورت است یکی مختص به همکاری بخش خصوصی با شهرداری که بر مبنای سود اقتصادی است و دوم همکاری بخش مردمی است که بر مبنای نه انتفاع مالی بلکه انگیزه های اجتماعی صورت می گیرد و اعضای این بخش در سازمان های غیردولتی سازمان های داوطلبانه خصوصی و سازمان های مبتی بر جامعه محلی متشکل شده اند. بدون شک ایفای نقش شهروندان از طریق اظهار نظر، ارائه پیشنهاد، تصمیم گیری و قبول مسئولیت در زمینه های کاری مربوط نیازمند شرایط خاصی است که مهمترین آنها آمادگی شهروندان برای این کار می باشد زیرا درگیر شدن و مشارکت در تصمیم گیری با افرادی که در سطوح پایین آمادگی و اطلاعات هستند بسیار اشتباه است و این آمادگی باید از طریق فرهنگ سازی لزوم مشارکت شهروندی در عرصه مدیریت شهری و آموزش شهروندان صورت پذیرد.در پایان با توجه به مباحث مطروحه ارائه راهبردهای مختلف برای ظرفیت سازی و توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و زمینه سازی همکاری آنها در عرصه مدیریت شهری با تاکید بر آموزش های شهروندی می تواند آثار و نتایج قابل توجی تا دستیابی به وضعیت مطلوب شهر به همراه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *