سرمقاله/پیشتازی کوید 19 در رزمگاه بحران کرمانشاه

thumbs_b_c_69eb0b6af95019c34560f29b72f8efbf
مشروح خبر

سیروس امین زاده

با ورود ویروس مرگبار کرونا به کشور در اسفند ماه سال گذشته و اعلام آغاز بحران ناشناس کوید19 در استان کرمانشاه کنش هیجانی جامعه در برابر این بحران ورود احساسی و بدون برنامه سرمایه های اجتماعی ضلع اصلی مثلث سه گانه مدیریت بحران را با چالش تصمیم گیری عقلایی مواجهه کرد. مردمی که می بایست در قالب کنشگران اصلی مدیریت این بحران سازماندهی
می شدند؛ تا در رزمگاهی پر فراز و نشیب در برابر دشمن نامرئی و ناملموس، واکنش های استراتژیک عقلایی را از خود نشان دهند در سردرگمی عدم تخصص و مهارت خود از یک طرف و عدم تدبیر مدیران بحران از طرف دیگر توان نیروی انسانی و مادی خود را در همان اوایل کار از دست داد و با تخلیه هیجانات اولیه روانه منزل گردید. اما ضلع پاسخگو و مسئول مدیریت اصلی این بحران نهاد مردمی نبود؛ بلکه این نهاد حقوقی مستقر در استان بودکه در قامت فرماندهی واحد واجد قدرت اعمال قاطعیت در اجرای دستورالعمل های بهداشتی گردیده بود. دستور العمل هایی که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته منجر به مهار نسبی این اپیدمی جهانی گشته بود در لابلای چرخ مدیریت چند پارچه بحران استان رمقی برای اظهار وجود نداشتند. در بحران فرماندهی واحد و نبود نظارت مردمی توسط مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بعنوان ضلع دیگر این مثلث جامعه در تابستان گذشته وارد بحران شناختی مخاطره آمیز گردید، بحرانی که مسوولین در عدم شفافیت و ارائه آمار و اطلاعات کرونایی در بهار امسال نقش عمده ای در خلق خطا های شناختی جامعه مردمی داشت...
دو برابر شدن آمار فوتی های ناشی از کرونا کرمانشاه در هفته آخر آبان ماه و ازدیاد بستری شدن بیماران کرونایی بیش از ظرفیت ناوگان درمانی، استان کرمانشاه را وارد روز های سیاه و مرگبار کرونا ویروس نموده است. ایام سیاهی که تصمیمات قاطع و فرماندهی واحد مدیریت بحران استان و جلب اعتماد عمومی جامعه توسط ستاد استانی مبارزه با کرونا از یک طرف ومردم، نیرو های اجتماعی و سرمایه های انسانی جامعه بعنوان مجریان و دریافت کنندگان اطلاعات، دستورات بهداشتی و قانونی از طرف دیگر مسئولیت خطیری را بر عهده دارند. مسئولیتی که قطعا پاسخگویی در برابر افکار عمومی آینده گان کوچکترین جزای آن می باشد. و اما شاید مهمترین مسئولیت را نمایندگان مردم در پارلمان کشوری در قامت ناظرین و سخنگویان مردم در مرکز برای احقاق حقوق عمومی بر عهده دارند.
براین اساس این نوشتار ضمن دعوت تمام ارکان وعوامل دست اندرکار مدیریت این بحران به تجمیع منافع و عدم تعارض آرا و نظرات حول محوریت فرماندهی واحد مدیریت بحران در مقام یک شهروند مطالبه گر گوشه هایی از نقایص مشهود مدیریت بحران کرونا ویروس استان کرمانشاه را با ذکر این نکته که طلبکاری اجتماعی هرگز خواسته این نوشتار نخواهد بود یاد آور می گردد.
1-تعارض منافع نهادهای خصوصی و عمومی در تصمیم گیری های مدیریت بحران استان مشهود است؛ مانند منافع نهاد خصوصی بازار در عدم پیوستن به تعطیلی مد نظر ستاد ملی کرونا و تمایل نهاد های عمومی به تعطیل شدن و دور شدن از محیط کار...
2-تضارب آرا در مدیریت بحران استان و ستادهای بحران شهرستان ها کاملا روشن است؛ مانند تعطیلی عمومی در شش شهرستان استان در ستاد ملی وتمدید آن در ستاد استانی با حضور وزیر محترم بهداشت و عدم پذیرش این دستور از طرف ستادهای بحران شهرستان های استان
3-عدم توانایی مجمع نمایندگان استان در تجمیع منافع حوزه های انتخابیه در جهت نظارت حداکثری بر عملکرد مدیریت بحران استان با تقسیم کار منتهی به نتیجه با توجه به محدودیت زمانی...
4-عدم توانمندی نمایندگان محترم استان درمجلس شورای اسلامی در پیگیری منتهی به عمل مطالبات درمانی و بهداشتی حوزه عمومی جامعه مانند؛ عدم وجود اقلام دارویی مورد نیاز این بیماری به نسبت مرکز در بیمارستان های استان کرمانشاه و...
5- عدم پاسخگویی مدیریت بحران استان کرمانشاه و بخصوص شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها به افکار عمومی ونخبگان جامعه در زمینه میزان توانمندی خود در مدیریت منابع انسانی و مالی موجود هر شهرستان
6- عدم پایبندی مستمر به مصوبه های دائمی و پروتکلهای بهداشتی مشهود است؛ مانند عدم کنترل ورود و خروج به استان در بازه زمانی تعیین شده اواسط آبان ماه از طرف ستاد ملی کرونا
7- عدم توانایی در استفاده حداکثری از امکانات حداقلی ناوگان درمانی استان کرمانشاه توسط مدیریت شبکه های بهداشتی ودرمانی ودانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مشهود است؛ مانند عدم توانایی درتجهیز و استفاده اضطراری از ظرفیت مکانی بیمارستان قدیمی قدس شهرستان پاوه
8 عدم توانایی در اتخاذ آرای قاطع اجرایی بر مصوبه های استانی ستاد مبارزه با کرونا مشهود است؛ مانند برگشت چند ساعته از تصمیم ستاد مبارزه با کرونای استان در تعطیلی شش شهرستان استان و تاثیر پذیری از فشار رسانه ای در این زمینه و ارجاع مسئولیت به فرمانداران شهرستان ها
9- عدم تعادل و توازن تخصیص منابع انسانی و مادی و تجهیزات پزشکی و درمانی به نسبت وضعیت بحرانی هر شهرستان مانند کمبود تجهیزات مورد نیاز در غرب استان و بخصوص اورامانات با زیر ساخت ارتباطی فرسوده و بعد مسافت از مرکز نسبت به شرق استان با شبکه ارتباطی بهتر و نزدیکی مسافت به مرکز استان و دسترسی بهتر به تجهیزات درمانی و پزشکی...
10-عدم توانایی مدیریت بحران استان در سازماندهی و سامان بخشی به نیرو های مردمی، سرمایه های اجتماعی و ساز مان های مردم نهاد در راستای استفاده بهینه از امکانات و منابع انسانی این نیروی تاثیر گذار اصلی کنترل و مهار بحران در استان کرمانشاه مشهود است؛ مانند عدم استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاهی در آگاهی بخشی رسمی به توده مردم و بسیج امکانات مردمی...
11- عدم توانایی مجمع نمایندگان استان در ایجاد بستر تصمیم سازی سیستمی هدفمند با برنامه ریزی استراتژیک به منظور پیگیری مدون وهماهنگ مطالبات بهداشتی و درمانی استان در قالب یک تیم مبتنی بر تقسیم کار متعادل و...
سخن پایانی:
با اذعان به اینکه پرسنل بهداشتی و درمانی کشور دچار خستگی جسمی و روحی ناشی از فعالیت چند ماهه مستمر گردیده است وضعیت موجود می طلبد؛ که، ارکان اصلی و سه ضلع مثلث مدیریت بحران استان یعنی مردم، جامعه مدنی و رسانه ها از یک طرف، و مدیریت بحران و دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از طرف دیگر در تجمیع منافع عمومی اقدام نموده ودر یک تعامل و توازن نهادی وضعیت بحرنی موجود را مشترکاً درک نموده و با ترسیم زمستان سرد کرونایی پیش روی و میزان ظرفیت و امکانات موجود درمانی و بهداشتی موجود دربستر یک تفکر سیستمی به تصمیم گیری استراتژیک بپردازند و از هرگونه تصمیم سازی منتهی به خطاهای شناختی دوری نمایند. و بر مجمع نمایندگان استان کرمانشاه است؛ که به موفقیت خود در این اولین آزمون مهم دوران نمایندگی خود بیش از پیش توجه نمایند، و یقین بدانند؛ که در برابر افکار عمومی حوزه های انتخابیه خود مسئولیت پاسخگویی اقناع کننده را خواهند داشت؛ بر این اساس می طلبد که؛ نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن رصد تمام اعمال و افکار تصمیم سازان مدیریت بحران استان از هرگونه دخالت غیر مسئولانه و غیر تخصصی در تصمیم گیری ستادهای مدیریت بحران دوری نمایند، وصرفا به پیگیری مطالبات درمانی وبهداشتی مردم در مرکز و نظارت برارکان و اعمال مدیریت بحران استان با استفاده از مشاورین آگاه وعلمی اقدام نمایند.
امید که شب کرونایی سیاه و بحرانی استان کرمانشاه به طلوع خورشید زیبای مهار این بیماری منتهی گردد و مدیریت بحران استان سر افرازانه بر تارک اندیشه جهانی مبارزه با کووید نوزده بدرخشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − دو =

63 + = 71