گفتگوی بي پرده «باختر» با حجت الاسلام «مفید» شوراي نگهبان 100 درصد موافق برگزاري انتخابات الكترونيكي است

N83289412-72983661
مشروح خبر

رييس دفتر شوراي نگهبان در استان كرمانشاه گفت: مردم غالبا شوراي نگهبان را در ساختار بررسي مصوبات مجلس و همان شورای 12 نفره ( شش نفر حقوق دان و شش نفر فقيه) مي دانند لذا هنوز ابعاد قانوني فعاليت هاي شوراي نگهبان براي عامه مردم تشريح نشده و عملا مردم شناخت دقيقي از عملكرد اين نهاد انقلابي ندارند.
به گزارش باختر، حجت الاسلام مفيد رييس دفتر شوراي نگهبان در استان كرمانشاه در گفتگويي با سردبير روزنامه باختر ا‌ظهاركرد: مردم در جريان انقلاب سال 1357 بيش از هرچيز خواستار برپايي يك نظام اسلامي بودند و لذا خبرگان موسس قانون اساسي كشور، شوراي نگهبان را بر همين اساس و مبنا یعنی حراست از اسلامیت نظام تشكيل دادند.
وظيفه دفاع از اسلاميت و جمهوريت نظام بر عهده شوراي نگهبان است
وي ادامه داد: بر همين اساس در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهاد مقدس شوراي نگهبان ديده شده و وظيفه خطير و حساس دفاع از اسلاميت و حتي دفاع از جمهوريت نظام بر عهده اين شورا قرار داده شده است.
رييس دفتر شوراي نگهبان در استان كرمانشاه گفت: از ديگر نكات مهم و اساسي در حيطه وظايف و اختيارات شوراي نگهبان اين است كه قانون مرجع تبيين مفهوم و معناي قانون اساسي یا همان تفسیر قانون اساسی را نهاد شوراي نگهبان قرار داده است.
وي تاكيد كرد: مردم خواهان اعمال حق و خواسته خود یعنی اجرای احکام اسلام هستند و شوراي نگهبان اين وظيفه مهم را بر عهده دارد و لذا دشمني هاي موجود با اين نهاد نيز به همين خاطر است.
مفيد تصريح كرد: جهان امروز يك جهان سكولار است و در مقابل آن جمهوري اسلامي آمده و خط بطلاني روي تفكر سكولاريسم بر مديريت جهاني كشيده است و در اين بين شوراي نگهبان وظيفه حفاظت و حراست از اسلاميت و جمهوريت نظام را بر عهده دارد، لذا طبيعي است كه دشمني هاي فراواني با آن مي شود.
هرگز به صاحبان ثروت و قدرت اجازه ورود به مناصب حكومتي را نخواهيم داد
حجت الاسلام مفيد اظهاركرد: امر نظارت بر انتخابات نيز از ديگر وظايفي است كه قانون بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است.
وي با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان در بحث بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري صرفا بر اساس مر قانون عمل مي كند، گفت: لذا تمام تلاش ما بر اين است كه هرگز به صاحبان ثروت و قدرت اجازه ورود به مناصب نظام همچون نمايندگي مجلس و رياست جمهوري را ندهيم و در اين مسير تمام بررسي هاي ممكن را برابر مر قانون انجام خواهيم داد.
هيچ كس مدعي اينكه ما مصون از اشتباه هستيم، نيست
وي افزود: هيچ كس مدعي اينكه ما مصون از اشتباه هستيم، نيست اما قانون راه را براي معترضين به بررسي صلاحيت ها در هر كدام از انتخابات را بازگذاشته است.
رييس دفتر شوراي نگهبان در استان كرمانشاه با اشاره به فعاليت اين شورا در اين دوره از انتخابات مجلس يازدهم در استان كرمانشاه گفت: در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي حدود 40 درصد بيش از اداوار گذشته مجلس، ثبت نام كانديداها را داشتيم، لذا كار بررسي صلاحيت اين همه كانديدا در مدت زمان كوتاهي كه قانون در اختيار ما قرار داده است، كار بسيار دشوار و سنگيني بود كه در همين مدت زمان كوتاه سعي كرديم كه با انجام تحقيقات گسترده محلي، انجام استعلام از مراجع ذيصلاح و برگزاري جلسات متعدد، برابر قانون كار بررسي صلاحيت ها را انجام دهيم.
وي ادامه داد: بر همين اساس حدود يكهزار مورد تحقيقات محلي انجام داديم و تلاش كرديم كه فارغ از نگاه هاي سياسي و جناحي صلاحيت ها را مورد بررسي قرار دهيم و اگر نيم نگاهي به كانديداهاي حاضر در هر شش حوزه انتخابيه استان در اين دوره بياندازيم، مي بينيم كه در تمام حوزه ها كانديداهايي از جناح هاي مختلف سياسي را داشتيم.
مفيد تصريح كرد: گرچه شوراي نگهبان وظيفه بررسي صلاحيت كانديداها را بر عهده دارد اما اگر كسي صلاحيتش تاييد شد به معناي داشتن صلاحيت تام در همه امور نيست و همچنین اگر كسي رد صلاحيت شد به معني نداشتن جايگاه براي عهده دار شدن ديگر مسئوليت ها نيست.
رد صلاحيت در انتخابات به معناي ردصلاحيت در ديگر مناصب و مسئوليت هاي دولتي نيست
اظهارنظر شوراي نگهبان معناي مطلقي ندارد
وي با بيان اينكه رد صلاحيت در انتخابات به معناي ردصلاحيت در ديگر مناصب و مسئوليت هاي دولتي نيست، گفت: ما از رسانه ها درخواست داريم كه فرهنگ سازي كرده و اين مهم را براي عامه مردم تبیین کنند كه اظهار نظر شوراي نگهبان معناي مطلقي در صلاحیت افراد ندارد.
تفاوت رد صلاحيت با عدم احراز صلاحيت
رييس دفتر شوراي نگهبان در استان كرمانشاه گفت: وظيفه شوراي نگهبان احراز صلاحيت كانديداهاست، بنابراين اگر به هر دليلي، امكان احراز صلاحيت افراد براي شوراي نگهبان ميسر نشد، رای عدم احراز صلاحيت در خصوص كانديدای مورد نظر داده مي شود و اين به معناي رد صلاحيت او نيست.
وي تاكيد كرد: توقع ما از مجلس يازدهم اين است كه براي جلوگيري از تضییع حق كانديداها و حق مردم و حتي حق نظام جمهوري اسلامي ايران، اصلاح قانون انتخابات را در اولويت برنامه هايشان قرار دهند چرا كه يكي از اصلي ترين مشكلات ما همين نقص قانون انتخابات است.
حجت الاسلام مفيد اظهار كرد: در برگزاري انتخابات وظيفه ما سازماندهي شبكه نظارت است كه شناسايي، معرفي و صدور حكم براي هيات هاي نظارت استان، شهرستان و بخش را بر عهده داريم.
در انتخابات مجلس يازدهم، فضاسازی هاي رسانه اي سنگيني مبني بر تخلفات ساختاري را داشتيم
رييس دفتر شوراي نگهبان در استان با اشاره به اينكه در جريان برگزاري انتخابات مجلس يازدهم در استان كرمانشاه، فضاسازي هاي رسانه اي سنگيني (به ويژه در فضاي مجازي) مبني بر بروز تخلفات گسترده ساختاري را داشتيم اما واقعيت آن است كه اغلب اين موارد فقط فضاسازي بود و در عمل هرگز شاهد چنين تخلفات ساختاري و گسترده اي نبوديم.
وي تاكيد كرد: وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات در شعب اخذ راي است بنابراين خارج از شعب بر عهده ديگر نهادهاست و چنانچه در خارج از شعب اخذ راي تخلفاتي صورت بگيرد و گزارش مكتوب و مستندی داشته باشد شوراي نگهبان نيز مي تواند ورود کند.
حجت الاسلام مفيد تاكيد كرد: عليرغم تمام فضاسازي هاي صورت گرفته طبق گزارشات عوامل امنيتي، انتظامي، قضايي، بازرسي و ناظران به مستندي دال بر خريد و فروش راي نرسيديم اما اين حرف ما دال بر اين نيست كه هيچگونه خريد و فروشي به هيچ وجه رخ نداده است، (ما به مدارك مستندي نرسيديم).
هزينه هاي ميلياردي تبليغات كانديداها رصد می شود
وي خاطرنشان كرد: در اين دوره از انتخابات مجلس برای نظارت بر هزینه کرد کاندیداهای انتخابات مجلس، قانوني كه اخيرا مصوب شده بود، به اجرا درآمد بر اساس این قانون هر كدام از كانديداها موظف بودند كه يك شماره حساب بانكي را اعلام كرده و تمامي هزينه هاي تبليغاتي خود را فقط از همان شماره حساب انجام دهند كه بتوان نظارت بيشتري بر آن اعمال كرد.
درخواست ما از مردم این است که خود نیز نسبت به هزینه کرد کاندیداها حساس باشند و در انتخاب خویش آنرا لحاظ کنند.
شوراي نگهبان 100 درصد موافق برگزاري انتخابات الكترونيكي است
حجت الاسلام مفيد با بيان اينكه شوراي نگهبان 100 درصد موافق برگزاري انتخابات به صورت الكترونيكي است، گفت: ما كاملا موافقيم كه تمام فرآيند انتخابات حتي تا مرحله اخذ راي نيز به صورت تمام الكترونيكي انجام شود اما به شرط آنكه سلامت و امنيت انتخابات توسط نهادهاي متخصص و فني تاييد و تضمين شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =

1 + 3 =