گفت و گوی «باختر» با مدیرکل منابع طبیعی استان در خصوص آخرین وضعیت پارک جنگلی بیستون؛ پارک جنگلی بیستون را به دامن منابع طبیعی استان برمی گردانیم

مشروح خبر

چند وقتی است که شاهد تخریب جنگل های بیستون وکاهش چشمگیر حجم آنها هستیم و این میان حامیان توسعه ی فضای سبز و متولیان ذیربط دائما در رسانه ها و مطبوعات هر یک به شکلی اعتراض و نگرانی خود را برای این شرایط گوشزد می کنند.
فضای کنونی این کاجستان که در پی آتش سوزی سال گذشته مقداری از حجم خود را از دست داد همچنان در شرایط نامساعدی قرارگرفته است. جنگل هایی که از حیث زیبایی و همجواری با
سنگ نبشته های بیستون؛ فضای دلنشین و منظر مناسب و خوبی در مسیر عتبات عالیات و مسافران است و می تواند درکنار این آثار فرهنگی زیبایی وجد ناپذیری را در ذهن این مسافران حک کند.
اما در پی این کاهش حجم؛ با توجه به اینکه این فضای سبز در حریم شهر بیستون قرار گرفته است مصاحبه ای داشتیم با شهردار شهر بیستون آقای شورش فرامرزی که در تاریخ ۴ دی ماه منتشر شد.
پس از شنیدن صحبت های وی دریافتیم که این کاجستان با موافقت منابع طبیعی استان کرمانشاه در اختیار سازمان توسعه ی گردشگری قرار گرفته است و پس از مدتی سازمان توسعه گردشگری این کاجستان را برای بهره برداری به بخش خصوصی واگذار می کند.
آیا سازمان منابع طبیعی استان بابت حفظ این عرصه تضمینی را از سازمان توسعه گردشگری دریافت نکرده است؟
چرا با وجود اینکه سازمان توسعه ی گردشگری متعهد می شود که این کاجستان را به بهره بردار دیگری واگذار نکند در حین عقد قرار داد آن را در اختیار بخش خصوصی قرار داد؟
سوالاتی که زمینه ی یک مصاحبه و گزارش با مدیریت سازمان منابع طبیعی برای ما فراهم کرد.
* مدیرکل منابع طبیعی استان, مهندس انشالله کولانی؛ بفرمایید با توجه به اینکه پارک جنگلی بیستون در مالکیت و اختیارات منابع طبیعی بوده است و پس از انعقاد یک قرارداد بهره برداری با سازمان
توسعه ی گردشگری از طرف این سازمان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است چرا تا به امروز توضیحات قانع کننده ای از این سازمان در خصوص بی توجهی درحفظ و حراست این کاجستان از سازمان توسعه ی گردشگری درخواست نشده است؟ و هدف شما از این واگذاری چه بوده است؟
- ماپس از آتش سوزی سال گذشته و با توجه به وضعیت پیش آمده برای این پارک جنگلی سریعا اقدامات لازم را بعمل آوردیم و بدنبال خسارتی که به این کاجستان پس از آتش سوزی مردادماه رسیده بود و تعدادی از نهال های این پارک جنگلی از بین رفته بود با توجه به گزارشاتی که پس از قطع چندین درخت صورت گرفته بود طبق مقررات و ضوابط خاصی که داریم سریع السیر مطلب را به شهرستان انعکاس دادیم و آنها هم براساس قانون
پرونده ای را بر علیه دستگاه مربوطه که در حال حاضر بهره بردار می باشد تنظیم و به دادگاه ارسال گردید و الان منتظر صدور رای هستیم .
براساس دستورالعمل و قوانینی که وجود دارد ادارت و ارگانهایی که از ردیف اعتباری دولتی و ملی استفاده می کنند از طریق استانداری یک شورا و کمیسیونی وجود دارد و مستقرمی باشد که اختلافات دستگاها درآنجا مطرح می شود. همکاران محترم به استنادتخلفاتی که توسعه ی گردشگری انجام داده است تعیین خسارت کرده و پرونده آماده است تا بتوانیم تمام مراحل قضایی را طی کنیم.
ما به هیچ عنوان از این خسارتی که به این عرصه رسیده گذشت نمی کنیم اما درحال حاضر ما در انتظار دستورالعمل آقای بازوند - استاندار- به عنوان رئیس این کمیسیون هستیم که با نظارت وی این اختلافات هرچه سریع تر تحت بررسی قرارگیرد.
ممکن است این اختلافات برطرف شود اما خسارتی که به این کاجستان رسیده نه برای استاندار و نه ما قابل گذشت نیست به هرحال ما تابع دستورات مقام قضایی هستیم.
و اما ما شکواییه ای هم برعلیه مدیر قبلی
توسعه ی گردشگری استان تنظیم و در سازمان بازرسی کرمانشاه مطرح کردیم و الان تحت پیگیری است که از همین جا از سازمان بازرسی تقاضا داریم که هرچه زودتر رسیدگی کنند.
در زمان مدیریت بنده با تمام افرادی که به نوعی به این پارک جنگلی آسیب رسانده بودند برخورد قاطعانه صورت گرفته است.
* آقای کولانی در رابطه با عواملی که باعث قطع این درختان شده اند توضیح دهید.
وی اظهار داشت؛ هنوز مشخص نیست که چه افراد یا عوامل خاصی در این زمینه نقش داشته باشند و کوتاهی از طرف چه کسی بوده؛ با توجه به اینکه این مشکلات قبل از تصدیگری مسئولیت بنده صورت گرفته ما فقط بصورت احتمالی
می توانیم قضاوت کنیم یا آقایان بهره بردار بی توجهی
کرده اند و یا افرادی که برای تفریح به این مکان
رفته اند مسبب این عمل ناشایست هستند به هرحال دستگاه قضایی بررسی های لازم را انجام
می دهد و عوامل را شناسایی می کند.
این چیزمحو و پنهانی نبوده درختی در جلوی چشم مدیریت این آقایان سوخته اگر این آقا مقصر نیست پس چه کسی مقصراست؟ جز وظایف این آقایان بوده که حراست و نگهداری کنند. ثابت کنند که این تخلف کارآنها نیست.
مامطمئن هستیم که قضات با توانمندی علمی و عدالتی که دارند و با تحقیقات بعمل آمده هرچه زودتربه نسبت به حل این شبهات اقدام می کنند.
در خصوص مابقی این عرصه که شما فرمایش
می کنید همکاران ما تامین دلیل می کنند و خسارتی راکه توسعه ی گردشگری قبل از قطع درختان زده مشخص می کنند ما چندین اخطاریه مکرر و متعدد به سازمان توسعه گردشگری فرستادیم وبه آنها یادآوری کردیم که شما در انجام وظایف خود کوتاهی کردید و از این کاجستان به درستی حفاظت نکردید و این واگذاری قابل فسخ است. ما ازطریق سازمان جنگل داری دستور فسخ این قرارداد را گرفته ایم و پیگیر این قضیه هستیم .
اماباتوجه به دستورالعمل استانداری در این خصوص که مرجع رفع این اختلافات می باشد پرونده درتاریخ ۹۶/۴/۱۹ در جلسه ی کمیسیون استانداری توقف داده می شود که موقتا به دادگاه نرود تا تعیین تکلیف شود.
ما هم به اندازه ی همه ی کسانی که دغدغه ی این کاجستان را دارند نگران و ناراحتیم.
این واگذاری در زمان مدیریت بنده نبوده اگر من درآن زمان مدیر بودم مطمئنا اجازه ی این واگذاری را نمی دادم. ما خودمان متولی هستیم و متاثر از این شرایطی که برای این پارک جنگلی که بوجودآمده است. این کاجستان در دید انظار عمومی است باید با بهترین شیوه و امکانات از آن حراست می شد انشالله که بتوانیم با اشاعه ی فرهنگ بهره برداری صحیح دیگر شاهد اینگونه مسائل نباشیم که باعث ناراحتی و نگرانی مردم شود.
اما در ادامه ی این گفتگو با صلاح دید آقای کولانی؛ معاونت فنی سازمان منابع طبیعی آقای حمیدرضا
الفت میری که درجریان این قراردادبوده است توضیحاتی را ارائه دادند.
آقای الفت میری گفتند؛ باتوجه به اینکه این قرارداد به صورت اعیانی بوده و هیچگونه مالکیتی در آن نیست عرصه کماکان در مالکیت منابع طبیعی است و این قرارداد فقط صرفا جهت بهره برداری بوده است. وی گفت: قراردادی که با توسعه ی گردشگری بسته شد برای بهره بری بوده است که یک
سرمایه ی دراستان بوجود آید تا بتوانیم از بخش گردشگری آن استفاده کنیم. ماده ۲۷ قانون در این مورد تاکید داردکه این عرصه باید در مزایده کسی باشد که اصلح تر است و بتواند برنامه ی بهتری برای بهره برداری داشته باشد.
اگر قرار باشد این قرارداد فسخ شود ما آن را به شخص یا سازمان بخصوصی نمی دهیم باید حتما به مزایده گذاشته شود. این پارک جنگلی
سرمایه ای در این استان است که از بخش گردشگری آن
می توان به نحواحسن استفاده کرد.
امادرخصوص ادعای شهرداری بیستون؛ این پارک جز فضای سبزشهرنیست شهرداری نمی تواند متولی این قضیه باشد. شهرداری مسئول خدمات شهری است و این درحوزه و محدوده ی شهرنیست.
سازمان مسکن و شهرسازی اینجا می تواند خط و خطوط مشخص کند اگر این خط و خطوط مشخص کردکه این پارک جنگلی در محدوده ی شهر و جز فضای سبز شهر می باشد ما با حفظ گونه ها تحویل مسکن و شهرسازی می دهیم. اگرکسی ادعای دارد دال بر حقانیتش نیست.
شهردارقبلی بیستون ادعا داشتندکه از این پارک جنگلی حفاظت می کنند. بنده ایشان رابه خاطر قطع یک هکتار کامل از این منطقه به دادگاه معرفی کردم که آن زمان این یک هکتار را به پارکینگ نوروزی تبدیل کرده بودند. لزوما معنی درستی ندارد که می گویند ما نگهداری می کنیم ومال ما است.
ما از همین چیزها می ترسیم ونگرانیم. ولی باید صراحتا عرض کنم که اگر این قرارداد هرچه زودترفسخ نشود و این منطقه در اختیارمنابع طبیعی قرارنگیرد دیگر نمی توانیم فقط نگران قطع درختان باشیم الان باید یک فضای نا امن اجتماعی را که بخش خصوصی در آنجا بوجود آورده است را هم در نظربگیریم و هر لحظه منتظر قتل یا تجاوز و یا خیلی حوادث دیگری باشیم. قبلا که این فضا در اختیارخود ما بود نگهبان داشت؛ سیستم آبیاری آن فعال بود؛ سیستم گردشگری آن درست بود و ما بصورت منظم نظارت می کردیم.
متاسفانه بحق یا ناحق ما این قرارداد را بستیم. من به عنوان کارشناس می گویم که قرارداد خوبی نبود. اما ما به توسعه ی گردشگری با این ایده که این پارک را ارتقا می دهد واگذار کردیم این آقایان کوتاهی کردند. اول اینکه ما در قرارداد قید کردیم که به کسی دیگر واگذار نکند چون خود سازمان بهره بردار است اما توسعه ی گردشگری در حین عقد قرارداد بدون اجازه ی ما که متولی هستیم آن را به بخش خصوصی واگذارکرد ایشان حق جابجایی به غیر را نداشتند بعد از معرفی بخش خصوصی به ما؛ اعتراض کردیم و الان هم جز سازمان توسعه ی گردشگری که به هیچ عنوان جوابگوی هیچ یک از مسائلی که اتفاق افتاده نیست کسی را به عنوان مقصر
نمی شناسیم. توسعه ی گردشگری و مدیر وقت آن چرا نمی آید پاسخگو باشد باید این قرارداد فسخ شود و این پارک به ما برگردانده شود . ما موظفیم به عنوان موجر از سازمان توسعه ی گردشگری توضیح بخواهیم . این طرز نگاهه توسعه ی گردشگری به پارک خطرناک است. تمام حرف و صحبت ما این است که این کاجستان را به ما برگردانید از هرطریقی که شده؛ یاقانون و یا استانداری ما آن را به مزایده می گذاریم و نهایتا اگر نشد خودمان از آن محافظت می کنیم.
در ادامه ی این مصاحبه مدیرکل منابع طبیعی استان, مهندس انشالله کولانی اظهارداشت: ما اطمینان کردیم فکر کردیم سازمان توسعه ی گردشگری به کمک ما
می آید هم در بحث اقتصاد مردم و هم در بحث
توسعه ی گردشگری؛ هم اینکه اعتبارات دولتی در آنجا کاهش می یابد متاسفانه آنها به وعده و قول خود وفا نکردند و الان تنها راهش این است که این قرارداد فسخ شود و ما خودمان دلسوزانه از این حریم حراست کنیم ما چندین پارک در تمام استان احداث کردیم که
ثمره ی زحمت ما و همکاران است و می توانیم به خوبی از این پارک جنگلی حفاظت کنیم. الان خواست ما از
رسانه ها این است؛ اگر همگی برای برگرداندن این کاجستان و فسخ این قرارداد تلاش نکنیم باید بزودی شاهد نابودی این عرصه باشیم من به عنوان کارشناس و نه به عنوان مدیر فنی؛ ازشما می خواهم از مسئولین بخواهید برای بازگرداندن این پارک اقدام نمایند.
و از مسئولین این سوال را دارم که چرا کسی در این استان خودش را متولی سازمان توسعه ی گردشگری نمی داند از معاونت میراث فرهنگی می پرسیم
می گویند زیر نظر ما نیست ببخشید پس مجوز
توسعه ی گردشگری که دولتی هم می باشد زیرنظر چه کسی می باشد اگر زیر نظر میراث فرهنگی نیست پس زیرنظر چه سازمانی است که ما بتوانیم با او صحبت کنیم. توسعه ی گردشگری که خود فعلا در خواب چهار فصل می باشد. ما تنها مشکل مان این است که آقای حامد سپهری پای فسخ قرارداد نمی آیند و به هیچ صورت جوابگوی صحبت های ما نیستند.
من به شما قول می دهم نگرانی بعدی ما آتش سوزی نیست باید از مشکلاتی که در این منطقه که واگذارشده بیشتر بترسیم و نگران باشیم آن موقع چه کسی باید جوابگو باشد. در آخرحرف من این است اگر به موقع برای باز
پس گیری این پارک اقدام نکنیم باید کویری را در آنجا ببینیم پس از شنیدن صحبت های مدیرمنابع طبیعی استان آقای انشالله کولانی؛ ضمن تشکر از وی و معاونت فنی منابع طبیعی آقای حمیدرضا الفت میری.
از استاندار استان کرمانشاه تقاضامندیم در خصوص مشکلات بوجود آمده برای این پارک جنگلی که می تواند محیطی برای جذب بیشترگردشگران ازحیث موارد اجتماعی و اقتصادی و سرمایه پذیری باشد نظارت و پیگیریهای لازم را بعمل آورند.
و اما صحبتی با مدیرمنابع طبیعی استان
آقای انشالله کولانی! همانگونه که شما در مصاحبه اشاره کردید، ورود من مبنی بر انتقاد از شما نیست ورود من برضعف شما نبوده ورود من فقط برای مشخص شدن حقایق بوده،که امیدوارم با انعکاس این مصاحبه و مطالب پیگیری های لازم از سوی مسئولین ذیربط و سازمان بازرسی استان صورت گیرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در odnoklassniki
اشتراک گذاری در digg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =

70 + = 77