گزارشی از بازدید استاندار، شهردار و جمعی از مسئولین از پروژه خیابان غذا در سراب قنبر همه چیز درباره پیاده راه گردشگری «کای دای»

به گزارش باختر، مهندس بازوند استاندار به همراه دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه، مهندس رنجبر فرماندار و جمعی از مسئولین استان از پروژه شرکت «کای دای»

ادامه مطلب »