شوخی با رسانه ها

وحید حاج سعیدی ایران: همتی: پیچ اصلی مصایب اقتصادی را پشت سر گذاشتیم علم تاج: داداشی این که گذراندیم پیچ نبود؛ احتمالاً دور برگردان بود!

ادامه مطلب »