خاموشی در کمین کرمانشاه

در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید تا از خاموشی های برق در امان بمانیم مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، گفت: نیروگاه ها برای تولید

ادامه مطلب »