شوخی با رسانه

به قلم: وحید حاج سعیدی دنیای اقتصاد: باخت جمعی در بازار خودرو علم تاج: البته به جز مافیای خودرو که در هر صورت پرچم شان بالاست!

ادامه مطلب »

شوخی با رسانه ها

به قلم: وحید حاج سعیدی تابناک: عجب مسئولان طلبکاری داریم؟ علم تاج: ای پسر می خورده ای چشمت گواهی می دهد! مسئول طلبکار کجا بود؟!

ادامه مطلب »