«مهدی محمدی» رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا خبرداد؛ هر ساعت 9 کرمانشاهی در دام «کرونا»

رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به سیر افزایشی مبتلایان کرونا در استان، به تشریح جزییات سیر مبتلایان،

ادامه مطلب »