نامه یک شهروند به استاندار

جناب آقای مهندس بازوند استاندار محترم کرمانشاه سلام علیکم: اینجانب حاجیعلی گراوندی ازجانبازان انقلاب اسلامی به نمایندگی اهالی محترم سه راه برق فردوسی به عرض

ادامه مطلب »