درخواست باغداران وکشاورزان «گهواره» از مسوولین شرکت برق با ایجاد روشنایی جاده، ما را از گزند سارقین نجات دهید

جمعی از باغداران و کشاورزان بخش گهواره شهرستان اسلام آباد غرب با مراجعه به دفتر روزنامه باختر خواستار ایجاد روشنایی در مسیر جاده این بخش

ادامه مطلب »