نماینده اصحاب فرهنگ و هنر استان از معاون اول رئیس جمهور خواستار شد: /از بازگشایی دانشگاه فرهنگ و هنر تا حمایت از رسانه های استان

مهرداد مرادی، نویسنده و مترجم کرمانشاهی به نمایندگی ازاصحاب فرهنگ و هنر و رسانه کرمانشاه به ایراد سخنرانی در حضور معاون اول رئیس جمهور پرداخت.

ادامه مطلب »

شوخی با رسانه ها

به قلم: وحید حاج سعیدی آرمان ملی: شاهد رویا رویی نظامی ایران و آمریکا در دوره بایدن نخواهیم بود. علم تاج: والا گنده تر از

ادامه مطلب »